Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Taru Tuju­nen ei hae jatko­kautta

Taru Tuju­nen ei hae jatko­kautta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen ei aio hakea enää jatko­kautta. Tuju­nen jättää puolue­sih­tee­rin tehtä­vänsä loka­kuun alussa. Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valit­see uuden puolue­sih­tee­rin kokouk­ses­saan 4.10.2014.

“Taru on tehnyt kahdek­san vuotta mittaa­mat­to­man arvo­kasta työtä Kokoo­muk­sessa. Taru on yhdis­tä­nyt parhaat puolet poli­tii­kan kovasta osaa­mi­sesta sekä puolu­een sydä­men, järjes­tö­työn johta­mi­sesta. Ymmär­rän Tarun siir­ty­mi­sen hyvin vaikka olen­kin haikeana. Olen sydä­mes­täni kiitol­li­nen Tarun työstä?, sanoo Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Alexan­der Stubb.

Tuju­nen siir­tyy 6.10. alkaen toimi­tus­joh­ta­jaksi vies­tin­tä­toi­misto Ellun Kanoi­hin.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content