Taru Tujunen ei hae jatko­kautta – kokoomus.fi
MENU
Taru Tujunen ei hae jatko­kautta

Taru Tujunen ei hae jatko­kautta

Julkaistu: 29.08.2014 Uutiset

Kokoo­muksen puolue­sih­teeri Taru Tujunen ei aio hakea enää jatko­kautta. Tujunen jättää puolue­sih­teerin tehtä­vänsä lokakuun alussa. Kokoo­muksen puolue­val­tuusto valitsee uuden puolue­sih­teerin kokouk­sessaan 4.10.2014.

“Taru on tehnyt kahdeksan vuotta mittaa­mat­toman arvokasta työtä Kokoo­muk­sessa. Taru on yhdis­tänyt parhaat puolet politiikan kovasta osaami­sesta sekä puolueen sydämen, järjes­tötyön johta­mi­sesta. Ymmärrän Tarun siirty­misen hyvin vaikka olenkin haikeana. Olen sydämestäni kiitol­linen Tarun työstä?, sanoo Kokoo­muksen puheen­johtaja, päämi­nisteri Alexander Stubb.

Tujunen siirtyy 6.10. alkaen toimi­tus­joh­ta­jaksi viestin­tä­toi­misto Ellun Kanoihin.


Kokoomus.fi