Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Taru Tuju­nen ei hae jatko­kautta

Taru Tuju­nen ei hae jatko­kautta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen ei aio hakea enää jatko­kautta. Tuju­nen jättää puolue­sih­tee­rin tehtä­vänsä loka­kuun alussa. Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valit­see uuden puolue­sih­tee­rin kokouk­ses­saan 4.10.2014.

“Taru on tehnyt kahdek­san vuotta mittaa­mat­to­man arvo­kasta työtä Kokoo­muk­sessa. Taru on yhdis­tä­nyt parhaat puolet poli­tii­kan kovasta osaa­mi­sesta sekä puolu­een sydä­men, järjes­tö­työn johta­mi­sesta. Ymmär­rän Tarun siir­ty­mi­sen hyvin vaikka olen­kin haikeana. Olen sydä­mes­täni kiitol­li­nen Tarun työstä?, sanoo Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Alexan­der Stubb.

Tuju­nen siir­tyy 6.10. alkaen toimi­tus­joh­ta­jaksi vies­tin­tä­toi­misto Ellun Kanoi­hin.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content