Petteri Orpo: Hallitus vähentää kuntien taakkaa ja vahvistaa peruspalveluita

– Hallituksen tänään päättämällä rakennepoliittisella ohjelmalla karsitaan kuntien tehtäviä ja normeja miljardilla eurolla. – Hallitus on valinnut tien, jolla kansalaisten peruspalvelut voidaan säilyttää. Kuntien vuosien varrella kasvanutta tehtävätaakkaa kevennetään, jotta huomio voidaan kiinnittää oleelliseen kansalaisten hyvinvoinnin turvaamiseen, Orpo painottaa. Kuntien […]

Jyrki Katainen: Perisuomalainen edistysusko ja ahkeruuden arvotus kunniaan!

Meillä täytyy olla rohkeutta muuttaa totuttuja asioita, jos ne eivät enää palvele tulevaisuuttamme. Meillä täytyy olla myös innostusta kehittää uusia mahdollisuuksia. Pieniltä kuulostavien rakenneuudistusten ympärille kehkeytyy menestyvä, työllistävä, veroja maksava uusi suomalainen yritystoiminta, mikäli vain Suomi on semmoinen maa, missä […]

Outi Mäkelä: Keskushallinnon ravistelu paikallaan

Outi Mäkelä on tyytyväinen keskushallinnon uudistushankkeen etenemiseen ministeri Virkkusen johdolla. Hallituspuolueiden puheenjohtajat päättivät perjantaina perustaa parlamentaarisen komitean arvioimaan valtioneuvoston ja ministeriöiden johtamisrakennetta ja tehtäviä. ?On todella tervetullutta tuulettaa valtionhallinnon johtamisjärjestelmää. Se ei ole juurikaan muuttunut vuosien saatossa muun yhteiskunnan mukana?, […]

Jyrki Katainen: Uusi yrittäjyysasenne tuo toivoa

Olemme joutuneet kuulemaan ikäviä uutisia yritysten alamäestä ja henkilöstön irtisanomisista. Moni ihminen joutuu kokemaan sen rajulla tavalla omassa elämässään. Monen perheen toimeentulo on vaakalaudalla. Yritysten vaikeudet ja irtisanomiset horjuttavat tulevaisuuden uskoa. Onneksi on myös myönteisiä uutisia. Esimerkiksi Google on kertonut […]

Jyrki Katainen kiittää Slush-yrittäjyystapahtuman järjestäjiä ja yrittäjiä

Tapahtumassa oli noin 5000 osallistujaa – sijoittajia ja yrittäjiä. Tilaisuus kertoi erittäin positiivisella tavalla siitä, että ulkomaiset yrittäjät luottavat suomalaiseen yrittäjähenkeen. Tunnelma, jolla yritykset olivat mukana, oli positiivinen ja tulevaisuudenuskoinen. Yritykset uskoivat omiin kykyihinsä, omaan osaamiseensa ja taitoonsa luoda uutta […]

Petteri Orpo: Suomen suurin yritysveroremontti sitten 90-luvun

Petteri Orpo pitää hallituksen tänään päättämää elinkeinoverotuksen kokonaisuutta historiallisena rakenteellisena uudistuksena, joka parantaa Suomen kilpailukykyä ja houkuttelevuutta investointikohteena. ?Yritysten maksama yhteisövero laskee 870 miljoonalla eurolla, mikä on iso kädenojennus Suomessa veroja maksaville yrityksille. Toisaalta verotus hieman kiristyy, kun yrityksestä maksetaan […]

Arto Satonen: Hallituksen aikalisä osuuskuntien jäsenten verotuksessa paikallaan

Arto Satonen on tyytyväinen hallituksen päätökseen palauttaa osa osuuskuntien toimintaa koskevista veromuutoksista uudelleen valmisteltaviksi valtiovarainministeriöön. ”VM:n alkuperäinen esitys oli valmisteltu liian kiireisellä aikataululla ilman poliittista päätöstä verotuksen muuttamisesta ja asianosaisia riittävästi kuulematta. Näin ollen myöskään uudistuksen vaikutuksista ei ollut tarpeeksi […]

MEP Petri Sarvamaa EPP:n pääneuvottelijana Suomen vientiteollisuuden selkärangan pelastamiseksi

Petri Sarvamaa on EPP:n pääneuvottelijana raskaiden kuljetusajoneuvojen massoja ja mittoja uudistavassa direktiivissä, johon parhaillaan valmistellaan parlamentin kantaa. Sarvamaa yrittää torjua parlamentin pääneuvottelijan esityksen, joka kieltäisi Suomen vientiteollisuuden selkärangan, 25 metriset ja 60 tonnia kantavat suomalaiset normirekat. Tässä on kyse niistä […]

Katainen Googlen datakeskuksen lisäinvestoinnin julkistustilaisuudessa

Pääministeri Jyrki Kataisen mukaan Googlen datakeskuksen kolmannen vaiheen kaltaiset investoinnit ovat Suomelle erittäin positiivisia signaaleja. Ensinnäkin Suomi tarvitsee lisää ulkomaisia suoria investointeja työllisyyden ja talouskasvun parantamiseksi. Toiseksi investointi edustaa uutta globaalia kasvualaa, jossa on huimat mahdollisuudet myös Suomelle. Pääministeri totesi, […]

Virolainen ja Sarkomaa: Vapaaehtoishoidon resursointi kriittinen kysymys päihdeäitien hoidossa

Anne-Mari Virolainen ja Sari Sarkomaa vaativat hallitusta järjestämään vakituisen rahoituksen päihdeäitien vapaaehtoiselle kuntoutukselle. Tottelemattomuus eduskunnan kantaa kohtaan on asia, josta on syytä käydä keskustelut valtiovarainvaliokunnan ja valtiovarainministerin kanssa. Päihdeäitien rahoitukselle on nyt löydettävä yhdessä kestävä ratkaisu. Virolaisesta ja Sarkomaasta on […]