Petteri Orpo: Hallitus vähentää kuntien taakkaa ja vahvistaa perus­pal­ve­luita – kokoomus.fi
MENU
Month: November 2013

Month: November 2013

Juttuarkisto kuukauden mukaan:

Petteri Orpo: Hallitus vähentää kuntien taakkaa ja vahvistaa perus­pal­ve­luita

Julkaistu: 30.11.2013 Uncategorized

Jyrki Katainen: Perisuo­ma­lainen edisty­susko ja ahkeruuden arvotus kunniaan!

Julkaistu: 22.11.2013 Uncategorized

Outi Mäkelä: Keskus­hal­linnon ravistelu paikallaan

Julkaistu: 19.11.2013 Uncategorized

Jyrki Katainen: Uusi yrittä­jyys­a­senne tuo toivoa

Julkaistu: 18.11.2013 Uncategorized

Jyrki Katainen kiittää Slush-yrittä­jyys­ta­pah­tuman järjes­täjiä ja yrittäjiä

Julkaistu: 15.11.2013 Uncategorized

Petteri Orpo: Suomen suurin yritys­ve­ro­re­montti sitten 90-luvun

Julkaistu: 13.11.2013 Uncategorized

Arto Satonen: Halli­tuksen aikalisä osuus­kuntien jäsenten verotuk­sessa paikallaan

Julkaistu: Uncategorized

MEP Petri Sarvamaa EPP:n pääneu­vot­te­lijana Suomen vienti­teol­li­suuden selkä­rangan pelas­ta­mi­seksi

Julkaistu: Uncategorized

Katainen Googlen datakes­kuksen lisäin­ves­toinnin julkis­tus­ti­lai­suu­dessa

Julkaistu: 04.11.2013 Uncategorized

Virolainen ja Sarkomaa: Vapaa­eh­tois­hoidon resur­sointi kriit­tinen kysymys päihdeäitien hoidossa

Julkaistu: Uncategorized

Kokoomus.fi