Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Jyrki Katai­nen: Peri­suo­ma­lai­nen edis­ty­susko ja ahke­ruu­den arvo­tus kunni­aan!

Jyrki Katai­nen: Peri­suo­ma­lai­nen edis­ty­susko ja ahke­ruu­den arvo­tus kunni­aan!

Julkaistu:

Meillä täytyy olla rohkeutta muut­taa totut­tuja asioita, jos ne eivät enää palvele tule­vai­suut­tamme. Meillä täytyy olla myös innos­tusta kehit­tää uusia mahdol­li­suuk­sia.

Pieniltä kuulos­ta­vien raken­ne­uu­dis­tus­ten ympä­rille kehkey­tyy menes­tyvä, työl­lis­tävä, veroja maksava uusi suoma­lai­nen yritys­toi­minta, mikäli vain Suomi on semmoi­nen maa, missä ahke­ruus on arvos­saan ja missä tehdään yritys­ten kasvu­ha­lua ja kasvu­ky­kyä vahvis­ta­via toimen­pi­teitä. Suomi on edel­leen­kin hyvä maa! Kyllä me pärjäämme, kun vaan peri­suo­ma­lai­nen edis­ty­susko ja ahke­ruu­den arvo­tus ovat kunnias­saan.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content