Jyrki Katainen: Perisuo­ma­lainen edisty­susko ja ahkeruuden arvotus kunniaan! – kokoomus.fi
MENU
Jyrki Katainen: Perisuo­ma­lainen edisty­susko ja ahkeruuden arvotus kunniaan!

Jyrki Katainen: Perisuo­ma­lainen edisty­susko ja ahkeruuden arvotus kunniaan!

Julkaistu: 22.11.2013 Uncategorized

Meillä täytyy olla rohkeutta muuttaa totuttuja asioita, jos ne eivät enää palvele tulevai­suut­tamme. Meillä täytyy olla myös innos­tusta kehittää uusia mahdol­li­suuksia.

Pieniltä kuulos­tavien raken­ne­uu­dis­tusten ympärille kehkeytyy menestyvä, työllistävä, veroja maksava uusi suoma­lainen yritys­toi­minta, mikäli vain Suomi on semmoinen maa, missä ahkeruus on arvossaan ja missä tehdään yritysten kasvu­halua ja kasvu­kykyä vahvis­tavia toimen­pi­teitä. Suomi on edelleenkin hyvä maa! Kyllä me pärjäämme, kun vaan perisuo­ma­lainen edisty­susko ja ahkeruuden arvotus ovat kunniassaan.


Kokoomus.fi