• FI
 • SV
 • MENU
  Jyrki Katai­nen: Peri­suo­ma­lai­nen edis­ty­susko ja ahke­ruu­den arvo­tus kunni­aan!
  Twiittaa

  Jyrki Katai­nen: Peri­suo­ma­lai­nen edis­ty­susko ja ahke­ruu­den arvo­tus kunni­aan!

  Julkaistu: 22.11.2013 Uncategorized

  Meillä täytyy olla rohkeutta muut­taa totut­tuja asioita, jos ne eivät enää palvele tule­vai­suut­tamme. Meillä täytyy olla myös innos­tusta kehit­tää uusia mahdol­li­suuk­sia.

  Pieniltä kuulos­ta­vien raken­ne­uu­dis­tus­ten ympä­rille kehkey­tyy menes­tyvä, työl­lis­tävä, veroja maksava uusi suoma­lai­nen yritys­toi­minta, mikäli vain Suomi on semmoi­nen maa, missä ahke­ruus on arvos­saan ja missä tehdään yritys­ten kasvu­ha­lua ja kasvu­ky­kyä vahvis­ta­via toimen­pi­teitä. Suomi on edel­leen­kin hyvä maa! Kyllä me pärjäämme, kun vaan peri­suo­ma­lai­nen edis­ty­susko ja ahke­ruu­den arvo­tus ovat kunnias­saan.