• FI
 • SV
 • MENU
  Month: November 2012

  Month: November 2012

  Juttuarkisto kuukauden mukaan:

  Katai­nen: Työpai­kat etusi­jalla

  Julkaistu: 30.11.2012

  Sankelo: Turve­maa-asiaan oikean­suun­tai­nen linjaus

  Julkaistu:

  Ko­koo­muk­sen ym­pä­ris­tö­ver­kos­ton ko­lum­ni: Suo­mi ja ym­pä­ris­tö­lii­ke­toi­min­ta

  Julkaistu:

  Toivakka: Sote-uudis­tuk­sen linjauk­set Kokoo­muk­sen tavoit­tei­den mukai­sia

  Julkaistu: 16.11.2012

  Mäkelä: Uuden hallin­to­ta­son sijaan etsit­tävä ratkai­suja arjen ongel­miin

  Julkaistu:

  Katai­sen video­blogi: Osa-aika­työ ja osa-aika­­hoito toisi valinnan­vapautta vanhem­mille

  Julkaistu:

  Viro­lai­nen: Turva­koti­palvelut on tur­vattava kaikki­alla Suo­messa

  Julkaistu: 14.11.2012

  Toivakka: Työelä­mään tasa-arvoa ja valin­nan­va­pautta

  Julkaistu: 13.11.2012

  Petteri Orpo Kokoo­muk­sen eduskunta­ryhmän puheen­johtajaksi

  Julkaistu:

  Katai­nen: Kokoo­mus haluaa tuoda vakautta vaikeina aikoina

  Julkaistu: 09.11.2012