• FI
 • SV
 • MENU
  Katai­sen video­blogi: Osa-aika­työ ja osa-aika­­hoito toisi valinnan­vapautta vanhem­mille
  Twiittaa

  Katai­sen video­blogi: Osa-aika­työ ja osa-aika­­hoito toisi valinnan­vapautta vanhem­mille

  Julkaistu: 16.11.2012 Uncategorized

  Koti­hoito on yksi hyvä vaih­toehto ja koko­päi­vä­hoito on toinen hyvä vaih­toehto. Nyt tarvit­semme rinnalle kolman­nen vaih­toeh­don, jossa isät ja äidit voisi­vat nykyistä parem­min yhdis­tää työ- ja perhe-elämän - vaik­kapa osa-aika­työn kautta.