Katainen: Kokoomus haluaa tuoda vakautta vaikeina aikoina – kokoomus.fi
MENU
Katainen: Kokoomus haluaa tuoda vakautta vaikeina aikoina

Katainen: Kokoomus haluaa tuoda vakautta vaikeina aikoina

Julkaistu: 09.11.2012 Uncategorized

?Kokoomus haluaa tuoda vakautta näinä vaikeina aikoina, ei vauhtia ja vaaral­lisia tilan­teita. Kun katsoo meidän minis­te­ri­kaartia, jokainen on omalla paikallaan?, sanoi päämi­nisteri Jyrki Katainen tiedo­tus­ti­lai­suu­dessa esitel­lessään medialle uuden elinkei­no­mi­nis­terin Jan Vapaa­vuoren.

?Janne on huippumies tälle paikalle. Hän pystyy olemaan heti ensim­mäi­sestä päivästä työteh­tä­viensä kanssa sinut?, Katainen sanoi.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­joh­tajana toiminut Jan Vapaa­vuori korvaa elinkei­no­mi­nis­terinä Jyri Häkämiehen, joka nimitettiin aiemmin perjan­taina Elinkei­noe­lämän keskus­liiton EK:n toimi­tus­joh­ta­jaksi.

Ulkomaan­kauppa- ja euroop­pa­mi­nisteri Alexander Stubb puuttuu kuvasta työmat­kansa takia.


Kokoomus.fi