• FI
 • SV
 • MENU
  Katai­nen: Kokoo­mus haluaa tuoda vakautta vaikeina aikoina

  Katai­nen: Kokoo­mus haluaa tuoda vakautta vaikeina aikoina

  Julkaistu: 09.11.2012 Uncategorized

  ?Kokoo­mus haluaa tuoda vakautta näinä vaikeina aikoina, ei vauh­tia ja vaaral­li­sia tilan­teita. Kun katsoo meidän minis­te­ri­kaar­tia, jokai­nen on omalla paikal­laan?, sanoi päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen tiedo­tus­ti­lai­suu­dessa esitel­les­sään medialle uuden elin­kei­no­mi­nis­te­rin Jan Vapaa­vuo­ren.

  ?Janne on huip­pu­mies tälle paikalle. Hän pystyy olemaan heti ensim­mäi­sestä päivästä työteh­tä­viensä kanssa sinut?, Katai­nen sanoi.

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jana toimi­nut Jan Vapaa­vuori korvaa elin­kei­no­mi­nis­te­rinä Jyri Häkä­mie­hen, joka nimi­tet­tiin aiem­min perjan­taina Elin­kei­noe­lä­män keskus­lii­ton EK:n toimi­tus­joh­ta­jaksi.

  Ulko­maan­kauppa- ja euroop­pa­mi­nis­teri Alexan­der Stubb puut­tuu kuvasta työmat­kansa takia.