• FI
 • SV
 • Avaa/sulje valikko
  Year: 2009

  Juttuarkisto aiheen mukaan:

 • Järjestö
 • Kannat
 • Kysely
 • Ohjelmatyö
 • Politiikka
 • Puheet
 • Rekry-uutisia
 • Tiedote
 • Vaaliteema
 • Verkostoblogit
 • Juttuarkisto kuukauden mukaan:

  Year: 2009


  Jyrki Katai­nen: Perin­tö­ve­roa on keven­netty ? ei kiris­tetty

  17.12.2009 Uncategorized

  Perin­tö­ve­roa on keven­netty ? ei kiris­tetty

  Uncategorized

  Kokoo­mus nimesi työryh­mät hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­seksi ja talous­kas­vun ja työl­li­syy­den vahvis­ta­mi­seksi

  10.12.2009 Ohjelmatyö

  Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen jatkaa EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jana

  Uncategorized

  Nais­yrit­täjä ja mies­duu­nari vai päin­vas­toin? - semi­naari

  08.12.2009 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen työn ja yrit­tä­jyy­den verkos­ton puheen­joh­taja Sampsa Kataja: Lapsen­hoito on myös isän oikeus

  Ohjelmatyö

  Luot­ta­musta tarvi­taan

  07.12.2009 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män maahan­muut­to­ra­portti julkis­tet­tiin

  23.11.2009 Uncategorized

  Kokoo­mus laatii rapor­tit hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­sesta sekä talous­kas­vun ja työl­li­syy­den vahvis­ta­mi­sesta

  11.11.2009 Uncategorized

  Kokoo­mus­opis­ke­li­jat edel­leen suurin puolue­ryhmä opis­ke­li­ja­kun­nissa

  05.11.2009 Uncategorized