Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus laatii rapor­tit hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­sesta sekä talous­kas­vun ja työl­li­syy­den vahvis­ta­mi­sesta

Kokoo­mus laatii rapor­tit hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­sesta sekä talous­kas­vun ja työl­li­syy­den vahvis­ta­mi­sesta

Julkaistu:

Työryhmien tehtävänä on valmistella Kokoomuksen kannat mm. alivaltiosihteeri Martti Hetemäen verotyöryhmän ja ministeri Antti Tanskasen vetämän kasvuhankkeen esityksiin sekä hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseen.

Talouskasvun ja työllisyyden vahvistamista pohtivan työryhmän johtoon tulee
kokoomuksen varapuheenjohtaja, opetusministeri Henna Virkkunen. Työryhmän varapuheenjohtajaksi valittiin Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Jukka Mäkelä.

Hyvinvointiyhteiskunnan pelastamishanketta johtaa Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Katainen. Työryhmän varapuheenjohtajaksi nimitettiin kansanedustaja Sari Sarkomaa.
Molempiin työryhmiin nimetään myöhemmin jäsenet puoluevaltuustosta,
puoluehallituksesta ja eduskuntaryhmästä. Ryhmille nimetään myös asiantuntijajäseniä.
Työryhmien työ valmistuu vuoden 2010 loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Jussi Kekkonen, kokoomuksen ministeriryhmän erityisavustaja,
p. 040 504 5199
Jyrki Katainen, valtiovarainministeri, Kokoomuksen puheenjohtaja,
p. (09) 1603 3004
- Haastattelupyynnöt: erityisavustaja Juha Kirstilä, gsm 040 5528 200
Henna Virkkunen, opetusministeri,
p. (09) 1607 7411
- Haastattelupyynnöt: erityisavustaja Laura Rissanen, gsm 041 5404 505

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content