Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Jyrki Katai­nen: Perin­tö­ve­roa on keven­netty ? ei kiris­tetty

Jyrki Katai­nen: Perin­tö­ve­roa on keven­netty ? ei kiris­tetty

Julkaistu:

Kokoo­mus lupasi viime vaaleissa keven­tää perin­tö­ve­ro­tusta. Niin on myös tällä vaali­kau­della tehty. Ylei­nen perin­tö­ve­ron keven­nys toteu­tet­tiin heti halli­tuk­sen alku­tai­pa­leella. Vuoden 2008 alusta lähtien vero­tet­ta­van perin­nön alaraja nostet­tiin 3 400 eurosta 20 000 euroon, lesken vähen­ny­soi­keus nostet­tiin 6 800 eurosta 60 000 euroon sekä alai­käis­ten lasten vähen­ny­soi­keus 3 400 eurosta 40 000 euroon.

Lue lisää…

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content