Kokoomus.fi
Kokoomus nimesi työryhmät hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan pelas­ta­mi­seksi ja talous­kasvun ja työlli­syyden vahvis­ta­mi­seksi

Kokoomus nimesi työryhmät hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan pelas­ta­mi­seksi ja talous­kasvun ja työlli­syyden vahvis­ta­mi­seksi

Julkaistu: 10.12.09 Ohjelmatyö, Uutiset

Työryhmien tehtävänä on valmis­tella Kokoo­muksen kannat mm. alival­tio­sih­teeri Martti Hetemäen verotyö­ryhmän ja ministeri Antti Tanskasen vetämän kasvu­hankkeen esityksiin sekä hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan turvaa­miseen.

TYÖRYHMÄ TALOUSKASVUN JA TYÖLLISYYDEN VAHVISTAMISEKSI

Työryhmän puheen­joh­tajana toimii Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja, opetus­mi­nisteri Henna Virkkunen. Varapu­heen­joh­tajana toimii Kokoo­muksen puolue­val­tuuston puheen­johtaja, kansan­edustaja Jukka Mäkelä.

Työryhmän jäsenet:

puolue­val­tuuston varapu­heen­johtaja Sari Rautio, puolue­val­tuuston jäsen Leo Urpilainen, puolue­hal­li­tuksen jäsen, kansan­edustaja Ulla Karvo, puolue­hal­li­tuksen jäsen Tomi Kaismo, kansan­edus­tajat Harri Jaskari, Petri Salo, Raija Vahasalo ja Anne-Mari Virolainen.

Työryhmän asian­tun­ti­ja­jä­senet:

eduskun­ta­ryhmän työlli­syys­työ­ryhmän puheen­johtaja, kansan­edustaja Ilkka Kanerva, valtio­sih­teeri Velipekka Nummi­koski, minis­te­ri­ryhmän erityi­sa­vustaja Jussi Kekkonen, erityi­sa­vus­tajat Juho Romak­ka­niemi, Laura Rissanen, Anna Anttinen, Annukka Mickelsson, sosiaa­li­po­liit­tinen sihteeri Suvi Aherto, tiedo­tus­sih­teeri Niilo Mustonen.

Sihteerinä toimii poliit­tinen suunnit­telija Jukka Manninen.

TYÖRYHMÄ HYVINVOINTIYHTEISKUNNAN PELASTAMISEKSI

Työryhmän puheen­joh­tajana toimii Kokoo­muksen puheen­johtaja, valtio­va­rain­mi­nisteri Jyrki Katainen. Työryhmän varapu­heen­joh­tajana toimii kansan­edustaja Sari Sarkomaa.

Työryhmän jäsenet:

puolue­val­tuuston jäsen Laura Räty, puolue­val­tuuston varajäsen Tomi Sandström, puolue­hal­li­tuksen jäsen Aulikki Sihvonen, puolueen varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Sampsa Kataja, kansan­edus­tajat Petteri Orpo, Eero Lehti, Lenita Toivakka, Hanna-Leena Hemming.

Työryhmän asian­tun­ti­ja­jä­senet:

ministeri Jyri Häkämies, ministeri Paula Risikko, valtio­sih­teeri Ilkka Oksala, valtio­sih­teeri Heljä Misukka, minis­te­ri­ryhmän erityi­sa­vustaja Jussi Kekkonen, erityi­sa­vus­tajat Juho Romak­ka­niemi, Sirkku Linna, Anna Manner-Raappana, koulu­tus­po­liit­tinen sihteeri Laura Manninen, viestin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio.

Sihteerinä toimii talous­po­liit­tinen sihteeri Maarit Kaltio.
Työryhmät kutsuvat kuulta­vaksi muita asian­tun­ti­joita tarpeen mukaan. Työryhmien työ valmistuu vuoden 2010 loppuun mennessä.
Lisätietoja:

Jussi Kekkonen, Kokoo­muksen minis­te­ri­ryhmän erityi­sa­vustaja,
p. 040 504 5199

Jyrki Katainen, valtio­va­rain­mi­nisteri, Kokoo­muksen puheen­johtaja,
p. (09) 1603 3004
- Haastat­te­lu­pyynnöt: erityi­sa­vustaja Juha Kirstilä, gsm 040 5528 200
Henna Virkkunen, opetus­mi­nisteri,
p. (09) 1607 7411
- Haastat­te­lu­pyynnöt: erityi­sa­vustaja Laura Rissanen, gsm 041 5404 505


Kokoomus.fi