Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus­opis­ke­li­jat edel­leen suurin puolue­ryhmä opis­ke­li­ja­kun­nissa

Kokoo­mus­opis­ke­li­jat edel­leen suurin puolue­ryhmä opis­ke­li­ja­kun­nissa

Julkaistu:

Kokoomusopiskelijat saavuttivat vaalivoitot Vaasan ja Tampereen yliopistojen ylioppilaskunnissa.

Jyväskylän ja Lapin yliopistojen ylioppilaskunnissa kokoomusopiskelijat pitivät aiemman paikkamääränsä.
Kokonaisuutena vuoden 2009 edustajistovaaleissa sitoutumattomat ryhmittymät veivät paikkoja kaikilta puoluepoliittisilta ryhmiltä.
- Ylioppilasliike on kautta historiansa ollut merkittävä poliittinen uudistaja. Sitoutumattomien ryhmien hallitseva asema johtaa kuitenkin nykyisellään siihen, ettei ylioppilasliikkeellä ole selvää suuntaa. Kokoomusopiskelijat kautta maan ovat käärineet hihansa ja jatkavat töitä opiskelijoiden uskottavan edunvalvonnan eteen, linjaa Tuhatkunnan puheenjohtaja Jenny Nyman.
Valtakunnallisesti Kokoomusopiskelijoilla on ylioppilaskuntien edustajistoissa 43 paikkaa.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Jenny Nyman, 040-5384652, jenny.nyman@tuhatkunta.fi Pääsihteeri Seppo Kymäläinen, 050-3598000, seppo.kymalainen@tuhatkunta.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content