Kokoomus.fi
Kokoo­muksen puheen­johtaja Jyrki Katainen jatkaa EPP:n varapu­heen­joh­tajana

Kokoo­muksen puheen­johtaja Jyrki Katainen jatkaa EPP:n varapu­heen­joh­tajana

Julkaistu: 10.12.09 Uutiset

EPP:n puheen­joh­tajana jatkaa belgia­lainen Wilfried Martens.

EPP:n puolue­kokous järjes­tetttin 9.-10.12. Saksan Bonnissa. Kokoukseen osallis­tu­nutta Kokoo­muksen delegaa­tiota johti puolue­sih­teeri Taru Tujunen.

Bonnin puolue­ko­kouk­sessa keski­tyttiin erityi­sesti Euroopan talouden kasvun
edistä­mis­ky­sy­myksiin sekä Kööpen­ha­minan ilmas­to­ko­koukseen.

Puolue­ko­kouksen jälkeen Euroopan kansan­puo­lue­laiset valtion- ja halli­tus­ten­pää­miehet ja puolue­johto kokoon­tuivat valmis­te­lemaan torstai-iltana alkavaa unionin huippu­ko­kousta. Kokoukseen osallis­tuivat myös mm. unionin presi­dentti van Rompuy sekä komission puheen­johtaja Barroso.
Lisätietoja:

www.eppbonn2009.eu/

Erityi­sa­vustaja Juha Kirstilä, gsm 040 5528 200


Kokoomus.fi