Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen jatkaa EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jana

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen jatkaa EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jana

Julkaistu:

EPP:n puheen­joh­ta­jana jatkaa belgia­lai­nen Wilfried Martens.

EPP:n puolue­ko­kous järjes­tett­tin 9.-10.12. Saksan Bonnissa. Kokouk­seen osal­lis­tu­nutta Kokoo­muk­sen dele­gaa­tiota johti puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen.

Bonnin puolue­ko­kouk­sessa keski­tyt­tiin erityi­sesti Euroo­pan talou­den kasvun
edis­tä­mis­ky­sy­myk­siin sekä Kööpen­ha­mi­nan ilmas­to­ko­kouk­seen.

Puolue­ko­kouk­sen jälkeen Euroo­pan kansan­puo­lue­lai­set valtion- ja halli­tus­ten­pää­mie­het ja puolue­johto kokoon­tui­vat valmis­te­le­maan tors­tai-iltana alka­vaa unio­nin huip­pu­ko­kousta. Kokouk­seen osal­lis­tui­vat myös mm. unio­nin presi­dentti van Rompuy sekä komis­sion puheen­joh­taja Barroso.
Lisä­tie­toja:

www.eppbonn2009.eu/

Erityi­sa­vus­taja Juha Kirs­tilä, gsm 040 5528 200

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content