Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen jatkaa EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jana

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen jatkaa EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jana

Julkaistu:

EPP:n puheen­joh­ta­jana jatkaa belgia­lai­nen Wilfried Martens.

EPP:n puolue­ko­kous järjes­tett­tin 9.-10.12. Saksan Bonnissa. Kokouk­seen osal­lis­tu­nutta Kokoo­muk­sen dele­gaa­tiota johti puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen.

Bonnin puolue­ko­kouk­sessa keski­tyt­tiin erityi­sesti Euroo­pan talou­den kasvun
edis­tä­mis­ky­sy­myk­siin sekä Kööpen­ha­mi­nan ilmas­to­ko­kouk­seen.

Puolue­ko­kouk­sen jälkeen Euroo­pan kansan­puo­lue­lai­set valtion- ja halli­tus­ten­pää­mie­het ja puolue­johto kokoon­tui­vat valmis­te­le­maan tors­tai-iltana alka­vaa unio­nin huip­pu­ko­kousta. Kokouk­seen osal­lis­tui­vat myös mm. unio­nin presi­dentti van Rompuy sekä komis­sion puheen­joh­taja Barroso.
Lisä­tie­toja:

www.eppbonn2009.eu/

Erityi­sa­vus­taja Juha Kirs­tilä, gsm 040 5528 200

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

Skip to content