Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / vaalikampanja

vaalikampanja

24.3.2019

Paula Risikko: Poliit­ti­sen väki­val­lan tulo Suomeen on estet­tävä

Edus­kun­nan puhe­mies Paula Risikko on huolis­saan poliit­ti­sen ilma­pii­rin kiris­ty­mi­sestä. - Valheet ja vastak­kai­na­set­te­lut ovat poliit­ti­sen väki­val­lan polt­toai­netta. Niihin on syytä

8.8.2011

Niinistö 2012 - liity tuki­ja­lis­talle!

“Tavoit­te­len ehdok­kuutta seuraa­vissa presi­den­tin­vaa­leissa ja laajaa tukea sille. Elämme yllä­tys­ten maail­massa, jossa pienelle kansa­kun­nalle on tarpeen löytää yhteistä säveltä. Jos mieles­täsi minusta on siihen, tule mukaan!”

15.4.2011

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­li­kam­panja huipen­tuu vaali­vii­kon­lop­puun

- PERUUTTAMALLA EI PÄÄSE ETEENPÄIN -ÄKKIRYHMÄT AAMULIIKENTEESSÄ, KATSO KUVAT! - KOKOOMUS KUUNTELEE -TILAISUUDET JA KAHVILA KORVAT - PUHEENJOHTAJA JYRKI KATAINEN

14.4.2011

Peruut­ta­malla ei pääse eteen­päin -äkki­ryh­mät - katso kuva­sa­toa!

Kokoo­muk­sen äkki­ryh­mät perjan­taina 15.4.2011 klo 7.00?9.00 eri puolilla Suomea!

8.4.2011

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­li­kam­pan­jan TV-spotit ennä­tys­suo­sit­tuja YouTu­bessa: jo lähes 59 000 näyt­tö­ker­taa

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­li­kam­pan­jan TV-spotit ovat kerän­neet verkossa ennä­tys­mää­rän katso­jia. Spotit julkais­tiin puolu­een YouTube-kana­valla viime viikon perjan­taina ja niitä on katsottu tähän mennessä jo lähes 59 000 kertaa. Spotit alkoi­vat pyöriä myös tele­vi­sio­ka­na­villa sunnun­taina.

1.4.2011

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­li­kam­pan­jan TV-spotit julkaistu

Peruut­ta­malla ei pääse eteen­päin ? tavoit­teena Parem­min­voin­ti­val­tio,
jossa hyvä työ kannat­taa aina.

24.3.2011

Kokoo­mus haas­taa suoma­lai­set mukaan Tee hyvä työ -liik­kee­seen!

Jokai­nen hyvä työ on askel kohti parem­min­voin­tia.

24.3.2011

Kokoo­mus kuun­te­lee myös ulko­suo­ma­lai­sia ? Katai­nen, Vapaa­vuori ja Anders Borg tapaa­vat suoma­lai­sia Tukhol­massa

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen matkus­taa ensi ma:na 28.3. Tukhol­maan tapaa­maan Ruot­sissa asuvia suoma­lai­sia. Matkan tavoit­teena on kuulla ulko­suo­ma­lais­ten näke­myk­siä maamme tule­vai­suu­den suun­nasta. Katai­nen tapaa
äänes­tä­jiä tukhol­ma­lai­sessa kahvi­lassa yhdessä Ruot­sin valtio­va­rain­mi­nis­te­rin Anders Borgin ja asun­to­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuo­ren kanssa.

22.3.2011

Kokoo­mus kuun­te­lee -minis­te­ri­kier­tue on käyn­nissä ja Korva-kahvi­loita on jälleen perus­tettu eri puolille Suomea!

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on Parem­min­voin­ti­val­tio, jossa hyvä työ kannat­taa aina. Parem­min­voin­ti­val­tiossa poli­tii­kan on tultava lähem­mäs ihmistä. Me Kokoo­muk­sessa kuun­te­lemme ihmi­siä.
Erilai­sia ihmi­siä erilai­sissa elämän­ti­lan­teissa. Kokoo­mus­mi­nis­te­rit ovat tammi­kuusta tähän päivään asti kier­tä­neet 14 vaali­pii­rissä yhteensä noin 191 Kokoo­mus kuun­te­lee -tilai­suu­dessa ja kier­tue jatkuu edel­leen.

Skip to content