Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vaalit / Peruut­ta­malla ei pääse eteen­päin -äkki­ryh­mät - katso kuva­sa­toa!

Peruut­ta­malla ei pääse eteen­päin -äkki­ryh­mät - katso kuva­sa­toa!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­li­kam­panja huipen­tuu vaali­vii­kon­lop­puna 15.–17.4.2011.

Perjan­taina 15.4. klo 7.00–9.00 Kokoo­mus järjesti eri puolilla Suomea useita kymme­niä Peruut­ta­malla ei pääse eteen­päin -suoja­tieäk­ki­ryh­miä eli ns. flash mobeja.

Katso äkki­ryh­mien kuva­sa­toa täältä:

http://www.flickr.com/photos/kokoomus/sets/72157626376923801/

- Flash mob on tapah­tuma, jossa joukko ihmi­siä kerään­tyy julki­selle paikalle ja tekee ennal­ta­so­vit­tuna ajan­koh­tana jotain odot­ta­ma­tonta. Termi tällai­sille tapah­tu­mille syntyi vuonna 2003. Tapah­tu­mat suun­ni­tel­laan yleensä inter­ne­tissä, jossa kerä­tään osanot­ta­jia ja sovi­taan aika, paikka ja tehtävä asia. Suomeksi termistä flash mob on käytetty nimeä äkki­ryhmä.”

Ryhmiä järjes­tet­tiin: Tampe­reella, Imat­ralla, Lappeen­ran­nassa, Kotkassa, Kouvo­lassa, Kuopiossa, Rova­nie­mellä, Joen­suussa, Turussa, Oulussa ja Helsin­gissä.

Helsin­gissä äkki­ryh­mät järjes­tet­tiin seuraa­villa alueilla: Kaivo­katu, Rauta­tien­tori, Haka­niemi, Manner­hei­min­tie, Foru­min kulma, Lasi­pa­latsi, Länsi­väylä, Munk­ki­nie­men puis­to­tie, Tuusulantie/​Koskelantien risteys,
Lahdenväylä/​Arabia, Vuosaa­ren silta.

Kaivo­ka­dulla äkki­ryh­mässä olivat mukana minis­teri Jan Vapaa­vuori ja puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen.

Pelkäs­tään pääkau­pun­ki­seu­dulla äkki­ryh­mä­toi­min­nan arvioi­daan tavoit­ta­neen n. 300 000 suoma­laista.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

14.11.2023

Alexan­der Stub­bin Yhdis­tävä ohjelma: Avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Alku: Maailma murrok­sessa Tasa­val­lan presi­den­tin kolme pääteh­tä­vää liit­ty­vät ulko­po­li­tiik­kaan, ylipääl­lik­kyy­teen ja arvoi­hin. Jokai­sen kohdalla asema on ansait­tava. Ulko­po­liit­ti­nen linjani on

Skip to content