Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vaalit / Peruut­ta­malla ei pääse eteen­päin -äkki­ryh­mät - katso kuva­sa­toa!

Peruut­ta­malla ei pääse eteen­päin -äkki­ryh­mät - katso kuva­sa­toa!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­li­kam­panja huipen­tuu vaali­vii­kon­lop­puna 15.–17.4.2011.

Perjan­taina 15.4. klo 7.00–9.00 Kokoo­mus järjesti eri puolilla Suomea useita kymme­niä Peruut­ta­malla ei pääse eteen­päin -suoja­tieäk­ki­ryh­miä eli ns. flash mobeja.

Katso äkki­ryh­mien kuva­sa­toa täältä:

http://www.flickr.com/photos/kokoomus/sets/72157626376923801/

- Flash mob on tapah­tuma, jossa joukko ihmi­siä kerään­tyy julki­selle paikalle ja tekee ennal­ta­so­vit­tuna ajan­koh­tana jotain odot­ta­ma­tonta. Termi tällai­sille tapah­tu­mille syntyi vuonna 2003. Tapah­tu­mat suun­ni­tel­laan yleensä inter­ne­tissä, jossa kerä­tään osanot­ta­jia ja sovi­taan aika, paikka ja tehtävä asia. Suomeksi termistä flash mob on käytetty nimeä äkki­ryhmä.”

Ryhmiä järjes­tet­tiin: Tampe­reella, Imat­ralla, Lappeen­ran­nassa, Kotkassa, Kouvo­lassa, Kuopiossa, Rova­nie­mellä, Joen­suussa, Turussa, Oulussa ja Helsin­gissä.

Helsin­gissä äkki­ryh­mät järjes­tet­tiin seuraa­villa alueilla: Kaivo­katu, Rauta­tien­tori, Haka­niemi, Manner­hei­min­tie, Foru­min kulma, Lasi­pa­latsi, Länsi­väylä, Munk­ki­nie­men puis­to­tie, Tuusulantie/​Koskelantien risteys,
Lahdenväylä/​Arabia, Vuosaa­ren silta.

Kaivo­ka­dulla äkki­ryh­mässä olivat mukana minis­teri Jan Vapaa­vuori ja puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen.

Pelkäs­tään pääkau­pun­ki­seu­dulla äkki­ryh­mä­toi­min­nan arvioi­daan tavoit­ta­neen n. 300 000 suoma­laista.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.11.2023

Alexan­der Stub­bin Yhdis­tävä ohjelma: Avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Alku: Maailma murrok­sessa Tasa­val­lan presi­den­tin kolme pääteh­tä­vää liit­ty­vät ulko­po­li­tiik­kaan, ylipääl­lik­kyy­teen ja arvoi­hin. Jokai­sen kohdalla asema on ansait­tava. Ulko­po­liit­ti­nen linjani on

27.9.2020

Puolue­val­tuus­tolta linjauk­sia työn, ympä­ris­tön ja ilmas­ton tilan sekä ihmi­soi­keuk­sien edis­tä­mi­sen puolesta

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto käsit­teli kaksi­päi­väi­sessä kokouk­ses­saan 26.–27.9. aloit­teet, joita ei ehditty käsi­tellä Porin puolue­ko­kouk­sessa aiem­min syys­kuussa. Puolue­val­tuusto käsit­teli kaik­ki­aan 99 aloi­tetta.

5.9.2020

Petteri Orpo valit­tiin jatka­maan kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Porissa valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana kolman­nelle kaudelle. Orpo on johta­nut kokoo­musta kesä­kuusta 2016.

Skip to content