Kokoomus haastaa suoma­laiset mukaan Tee hyvä työ -liikkeeseen! – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus haastaa suoma­laiset mukaan Tee hyvä työ -liikkeeseen!

Kokoomus haastaa suoma­laiset mukaan Tee hyvä työ -liikkeeseen!

Julkaistu: 24.03.2011 Uncategorized

Kokoomus on tänään 24.3. avannut verkossa Teehyvätyö.fi -sivuston sekä Tee hyvä työ -liike -Facebook-sivun. Katso myös Jyrki Kataisen video­kutsu Tee hyvä työ -liikkeeseen.

Tee hyvä työ -liike on liikettä kohti Parem­min­voin­ti­val­tiota, jossa hyvä työ kannattaa aina. Parem­min­voin­ti­val­tiossa valtio takaa hyvin­voinnin perustan sekä edelly­tykset turval­liseen ja hyvään elämään. Polii­tik­kojen tulee turvata hyvin­voin­tiyh­teis­kunta ja jatkaa sen kehit­tä­mistä. Tähän Kokoomus sitoutuu, mutta se ei yksin riitä. Parem­min­voin­ti­valtion raken­ta­miseen tarvitaan kaikkia suoma­laisia.

Muistatko opettajan, jonka hyvä teko luokka­huo­neessa muutti lapsen koko elämän? Muistatko bussi­kul­jet­tajan, joka odotti ennen kiihdy­tystä, että vanhus pääsi turval­li­sesti istumaan? Muistatko syrjäy­tyneen nuoren, jota autettiin työnhaussa ja kannus­tettiin mukaan harras­tus­toi­mintaan?

Hyvin­vointi syntyy teoista ? pienistä ja suurista. Vain ihmiset voivat olla keskenään tekemi­sissä tavalla, joka luo hyvin­vointia. Siksi tarvit­semme Suomeen inhimil­li­syyttä, välit­tä­mistä, uutta yhtei­söl­li­syyttä. Siksi Kokoomus kutsuu kaikki suoma­laiset mukaan Tee hyvä työ -liikkeeseen. Kerro meille, millaisia hyviä töitä olet itse kohdannut tai tehnyt. Haasta kaverisi mukaan liikkeeseen tai muista hyvän työn tehnyttä läheistäsi kiitok­sella.

Teehyvätyö.fi -sivuilla ja Faceboo­kissa julkai­semme ihmisten kerto­muksia hyvistä töistä. Kerto­mukset toimivat esimerkkinä ja haasteena muille toimimaan samoin. Sivuilla on mm. mahdol­lista lähettää tutta­ville sähkö­pos­ti­haaste tai ilmainen posti­kortti.

Terve­tuloa mukaan Tee hyvä työ -liikkeeseen, jos olet sitä mieltä, että hyvä työ kannattaa aina.


Kokoomus.fi