Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus kuun­te­lee -minis­te­ri­kier­tue on käyn­nissä ja Korva-kahvi­loita on jälleen perus­tettu eri puolille Suomea!

Kokoo­mus kuun­te­lee -minis­te­ri­kier­tue on käyn­nissä ja Korva-kahvi­loita on jälleen perus­tettu eri puolille Suomea!

Julkaistu:

Lähi­viik­koina minis­te­rit osal­lis­tu­vat Kokoo­mus kuun­te­lee -tilai­suuk­siin seuraa­vasti:

  • Ti 22.3. sisä­mi­nis­teri Anne Holm­lund: Pohjois-Pohjan­maa
  • To 24.3. asun­to­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori: Häme
  • Pe 25.3. vies­tin­tä­mi­nis­teri Suvi Lindén: Etelä-Savo, sisä­mi­nis­teri Anne Holm­lund: Kaak­kois-Suomi, puolus­tus­mi­nis­teri Jyri Häkä­mies: Keski-Suomi
  • Ma 28.3. ulko­mi­nis­teri Alexan­der Stubb: Kaak­kois-Suomi
  • Ti 29.3. asun­to­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori: Pirkan­maa
  • Ke 30.3. valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen: Keski-Suomi, perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Paula Risikko: Pirkan­maa, vies­tin­tä­mi­nis­teri Suvi Lindén: Varsi­nais-Suomi
  • To 31.3. ulko­mi­nis­teri Alexan­der Stubb: Etelä-Savo
  • Pe 1.4. opetus­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen: Lappi

Minis­te­ri­kier­tu­een tarkem­mat tapah­tu­ma­tie­dot löydät: http://localhost:5000/ajankohtaista/

Ensim­mäi­set Kahvila Korvat perus­tet­tiin Suomeen syksyllä 2006. Tämän jälkeen Kahvila Korva -toiminta on ollut vaalien välillä sekä niiden aikana aktii­vista.

Nyt lukui­sia Korva-kahvi­loita on jälleen perus­tettu ympäri Suomen! Kahvi­loita löytyy mm. Porista, Seinä­joelta, Kokko­lasta, Lapualta, Helsin­gistä, Salosta, Turusta, Keuruulta, Jalas­jär­veltä, Jyväs­ky­lästä, Ääne­kos­kelta, Kajaa­nista, Kuopiosta, Mikke­listä, Piek­sä­mäeltä, Oulusta, Kotkasta, Hämeen­lin­nasta,
Tampe­reelta, Pälkä­neeltä, Hämeen­ky­röstä, Valkea­kos­kelta, Joen­suusta ja Torniosta.

Lisä­tie­toja kahvi­loista ja niiden aukio­loa­joista löydät täältä: localhost:5000/kokoomuskuuntelee

Terve­tu­loa ? olitpa sitten puolesta, vastaan tai jotain siltä väliltä!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content