Kokoomus.fi
Kokoo­muksen eduskun­ta­vaa­li­kam­panjan TV-spotit julkaistu

Kokoo­muksen eduskun­ta­vaa­li­kam­panjan TV-spotit julkaistu

Julkaistu: 1.4.11 Uutiset

Kokoo­muksen eduskun­ta­vaalien televi­sio­kam­panja käynnistyy sunnun­taina 3.4.2011. Tv-spotit julkis­tettiin tänään Helsin­gissä Kokoo­muksen puolue­toi­mis­tolla järjes­te­tyssä ennak­ko­näy­tössä. Spotit ovat nähtä­vissä osoit­teessa: www.paremminvointivaltio.fi

Osa spoteista on nähtä­vissä vain YouTu­bessa.


Kokoomus.fi