Kokoomus kuuntelee myös ulkosuo­ma­laisia ? Katainen, Vapaa­vuori ja Anders Borg tapaavat suoma­laisia Tukhol­massa – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus kuuntelee myös ulkosuo­ma­laisia ? Katainen, Vapaa­vuori ja Anders Borg tapaavat suoma­laisia Tukhol­massa

Kokoomus kuuntelee myös ulkosuo­ma­laisia ? Katainen, Vapaa­vuori ja Anders Borg tapaavat suoma­laisia Tukhol­massa

Julkaistu: 24.03.2011 Uncategorized

? Ruotsissa asuvien suoma­laisten on hyvä tietää, että Suomessa on edessä todel­liset linja­vaalit. Kyse on siitä, millai­sille arvoille Suomea raken­netaan ja siitä, valit­semmeko raken­tavan kansain­vä­li­syyden vai impivaa­ra­laisen eristäy­ty­misen. On myös ruotsin­suo­ma­laisten etu, ettei Suomi käperry sisäänpäin, Katainen sanoo.

Ruotsin valtio­va­rain­mi­nisteri Anders Borg osallistuu Kataisen ja Vapaa­vuoren tilai­suuteen tukhol­ma­lais­kah­vi­lassa maanan­taina.

? Olemme Andersin kanssa läheisiä työto­ve­reita ja tapaamme säännöl­li­sesti muun muassa EU-kokouk­sissa. Meillä on hyvin saman­laiset näkemykset työlli­syyden ja talouden hoidosta. Vaikka Ruotsi ja Suomi kuuluvat tällä hetkellä Euroopan vahvimpiin talouksiin, meillä on edessämme myös isoja haasteita. Siksi on tärkeää, että Suomi ja Ruotsi tekevät läheistä yhteis­työtä hyvin­voin­ti­mal­limme turvaa­mi­seksi myös jatkossa, Katainen sanoo.
Katainen, Borg ja Vapaa­vuori ovat tavat­ta­vissa maanan­taina 28.3. klo 16.30?17.15 Café Kofissa, Drott­ning­gatan 35 (Tukholma).
Katso myös ilmoitus Ruotsin Suoma­lainen lehdessä 24.3.2011:
http://localhost:5000/ruotsinsuomalainen


Kokoomus.fi