Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus kuun­te­lee myös ulko­suo­ma­lai­sia ? Katai­nen, Vapaa­vuori ja Anders Borg tapaa­vat suoma­lai­sia Tukhol­massa

Kokoo­mus kuun­te­lee myös ulko­suo­ma­lai­sia ? Katai­nen, Vapaa­vuori ja Anders Borg tapaa­vat suoma­lai­sia Tukhol­massa

Julkaistu:

? Ruot­sissa asuvien suoma­lais­ten on hyvä tietää, että Suomessa on edessä todel­li­set linja­vaa­lit. Kyse on siitä, millai­sille arvoille Suomea raken­ne­taan ja siitä, valit­sem­meko raken­ta­van kansain­vä­li­syy­den vai impi­vaa­ra­lai­sen eris­täy­ty­mi­sen. On myös ruot­sin­suo­ma­lais­ten etu, ettei Suomi käperry sisään­päin, Katai­nen sanoo.

Ruot­sin valtio­va­rain­mi­nis­teri Anders Borg osal­lis­tuu Katai­sen ja Vapaa­vuo­ren tilai­suu­teen tukhol­ma­lais­kah­vi­lassa maanan­taina.

? Olemme Ander­sin kanssa lähei­siä työto­ve­reita ja tapaamme sään­nöl­li­sesti muun muassa EU-kokouk­sissa. Meillä on hyvin saman­lai­set näke­myk­set työl­li­syy­den ja talou­den hoidosta. Vaikka Ruotsi ja Suomi kuulu­vat tällä hetkellä Euroo­pan vahvim­piin talouk­siin, meillä on edes­sämme myös isoja haas­teita. Siksi on tärkeää, että Suomi ja Ruotsi teke­vät läheistä yhteis­työtä hyvin­voin­ti­mal­limme turvaa­mi­seksi myös jatkossa, Katai­nen sanoo.
Katai­nen, Borg ja Vapaa­vuori ovat tavat­ta­vissa maanan­taina 28.3. klo 16.30?17.15 Café Kofissa, Drott­ning­ga­tan 35 (Tukholma).
Katso myös ilmoi­tus Ruot­sin Suoma­lai­nen lehdessä 24.3.2011:
http://localhost:5000/ruotsinsuomalainen

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content