Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus kuun­te­lee myös ulko­suo­ma­lai­sia ? Katai­nen, Vapaa­vuori ja Anders Borg tapaa­vat suoma­lai­sia Tukhol­massa

Kokoo­mus kuun­te­lee myös ulko­suo­ma­lai­sia ? Katai­nen, Vapaa­vuori ja Anders Borg tapaa­vat suoma­lai­sia Tukhol­massa

Julkaistu:

? Ruot­sissa asuvien suoma­lais­ten on hyvä tietää, että Suomessa on edessä todel­li­set linja­vaa­lit. Kyse on siitä, millai­sille arvoille Suomea raken­ne­taan ja siitä, valit­sem­meko raken­ta­van kansain­vä­li­syy­den vai impi­vaa­ra­lai­sen eris­täy­ty­mi­sen. On myös ruot­sin­suo­ma­lais­ten etu, ettei Suomi käperry sisään­päin, Katai­nen sanoo.

Ruot­sin valtio­va­rain­mi­nis­teri Anders Borg osal­lis­tuu Katai­sen ja Vapaa­vuo­ren tilai­suu­teen tukhol­ma­lais­kah­vi­lassa maanan­taina.

? Olemme Ander­sin kanssa lähei­siä työto­ve­reita ja tapaamme sään­nöl­li­sesti muun muassa EU-kokouk­sissa. Meillä on hyvin saman­lai­set näke­myk­set työl­li­syy­den ja talou­den hoidosta. Vaikka Ruotsi ja Suomi kuulu­vat tällä hetkellä Euroo­pan vahvim­piin talouk­siin, meillä on edes­sämme myös isoja haas­teita. Siksi on tärkeää, että Suomi ja Ruotsi teke­vät läheistä yhteis­työtä hyvin­voin­ti­mal­limme turvaa­mi­seksi myös jatkossa, Katai­nen sanoo.
Katai­nen, Borg ja Vapaa­vuori ovat tavat­ta­vissa maanan­taina 28.3. klo 16.30?17.15 Café Kofissa, Drott­ning­ga­tan 35 (Tukholma).
Katso myös ilmoi­tus Ruot­sin Suoma­lai­nen lehdessä 24.3.2011:
http://localhost:5000/ruotsinsuomalainen

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content