• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­li­kam­panja huipen­tuu vaali­vii­kon­lop­puun
  Twiittaa

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­li­kam­panja huipen­tuu vaali­vii­kon­lop­puun

  Julkaistu: 15.04.2011 Vaalit

  - PERUUTTAMALLA EI PÄÄSE ETEENPÄIN -ÄKKIRYHMÄT AAMULIIKENTEESSÄ, KATSO KUVAT!
  - KOKOOMUS KUUNTELEE -TILAISUUDET JA KAHVILA KORVAT
  - PUHEENJOHTAJA JYRKI KATAINEN KIERTÄÄ VAALIVIIKONLOPPUNA
  - KOKOOMUKSEN VAALIVALVOJAISET 17.4. KLO 19.00 TAPAHTUMATALO BANKISSA
  - PUOLUEHALLITUKSEN KOKOUS 19.4.2011
  - TV-KAMPANJA JA PAREMMINVOINTIVALTIO.FI

  PERUUTTAMALLA EI PÄÄSE ETEENPÄIN -ÄKKIRYHMÄT AAMULIIKENTEESSÄ, KATSO KUVAT!

  Kokoo­mus järjesti perjan­tai­aa­muna 15.4. klo 7.00?9.30 ympäri Suomea useita kymme­niä suoja­tieäk­ki­ryh­miä (flash mob). Ryhmiä järjes­tet­tiin: Tampe­reella, Imat­ralla, Lappeen­ran­nassa, Kotkassa, Kouvo­lassa, Kuopiossa, Rova­nie­mellä, Joen­suussa, Turussa, Oulussa ja Helsin­gissä.

  Helsin­gissä äkki­ryh­mät järjes­tet­tiin seuraa­villa alueilla: Kaivo­katu, Rauta­tien­tori, Haka­niemi, Manner­hei­min­tie, Foru­min kulma, Länsi­väylä, Munk­ki­nie­men puis­to­tie, Pasila, Tuusulantie/​Koskelantien risteys, Lahden­väylä, Vuosaa­ren silta.

  Pelkäs­tään pääkau­pun­ki­seu­dulla äkki­ryh­mä­toi­min­nan arvioi­daan tavoit­ta­neen n. 200 000–300 000 suoma­laista.

  Katso äkki­ryh­mien kuva­sa­toa!

  Kokoo­mus kuun­te­lee -tilai­suu­det ja Kahvila korvat

  Helmi­kuun alusta lähtien on järjes­tetty yli 300 minis­te­ri­vie­rai­lua kunnissa Kokoo­mus Kuun­te­lee -tilai­suuk­sissa.  Minis­te­rei­den ja ehdok­kai­den yhtei­siä bussi­kier­tueita on järjes­tetty jokai­sessa maakun­nassa.

  Vaali­vii­kon­lop­puna Kokoo­mus Kuun­te­lee suurim­missa Kahvila Korvissa aikai­sesta aamusta myöhään iltaan ja Kokoo­mus kuun­te­lee -tilai­suuk­sia on yhteensä yli 100 eri puolilla Suomea. Perjan­tai- ja lauan­tai-iltoina järjes­te­tään nuor­ten vaaligril­lejä, esim. Jyväs­ky­lässä “Tuhan­nen ja yhden makka­ran yö”.

  Kokoo­muk­sella on Kahvila Korva seuraa­villa paik­ka­kun­nilla: AKAA, FORSSA, HEINOLA, HELSINKI, HUITTINEN, HÄMEENKYRÖ, HÄMEENLINNA, IITTI/​KAUSALA, IMATRA, JALASJÄRVI, JOENSUU, JYVÄSKYLÄ, KAARIINA, KAJAANI, KALAJOKI, KEURUU, KOKKOLA, KOUVOLA, KOTKA, KUOPIO, KURIKKA, KÄRKÖLÄ, LAHTI, LAPPEENRANTA, LAPUA, LIETO, LOIMAA, MIKKELI, OULU, OULAINEN, PADASJOKI, PIRKKALA, PORI, PÖYTYÄ, RAISIO, RIIHIMÄKI, RUSKO, ROVANIEMI, SALO, SEINÄJOKI, TAMPERE, TAIVASSALO, TORNIO, TURKU, UUSIKAUPUNKI, VIROJOKI, ÄÄNEKOSKI.

  PUHEENJOHTAJA JYRKI KATAINEN KIERTÄÄ VAALIVIIKONLOPPUNA

  Perjan­tai 15.4:

  • 14.30–15 Nummela, Kahvila Il Punto
  • 16–16.30 Sipoo, Söder­kul­lan S-market
  • 17–17.30 Helsinki Itäkes­kus, Kahvila Faster
  • 18–18.30 Leppä­vaara, Sello, Roberts coffee

  Lauan­tai 16.4:

  • 10–10.30 Helsinki, Kolme Seppää
  • 11–11.45 Vantaa, Myyr­mäki, paalu­tori
  • 12.15–13.05 Espoon Tapiola, Stock­man­nin kulma
  • 13.15–13.55 Espoon­lahti, Kaup­pa­kes­kus, Lippu­laiva
  • 14.00–15.00 Espoon Matin­kylä, Iso Omena

  Puheen­joh­taja Katai­sen alus­tava ohjelma vaali­päi­vänä 17.4.2011

  • Klo 13.00 Äänes­tä­mässä Frii­si­län koululla, Espoossa (os. Holman­nii­tyn­kuja 10)
  • Klo 19.00–20.40 Kokoo­muk­sen vaali­val­vo­jai­sissa.
  • Klo 20.50–22.30 Musiik­ki­ta­lolla medioi­den vaali-illassa.
  • N. klo 22.45 Kokoo­muk­sen vaali­val­vo­jai­sissa.

  Vaali­val­vo­jai­set 17.4. KLO 19.00 tapah­tu­ma­talo Bankissa

  Kokoo­muk­sen vaali­val­vo­jai­set järjes­te­tään sunnun­taina 17.4.2011 Helsin­gissä, Tapah­tu­ma­talo Bankissa, os. Unio­nink. 20. Ovet avau­tu­vat klo 19.00. Illan juon­taa Lotta Backlund ja musii­kista vastaa Don Katzin 8-henki­nen bändi solis­tei­naan Johanna Försti ja Antti Lippo­nen.

  Puolu­een puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen ja kampan­ja­pääl­likkö Taru Tuju­nen ovat mukana seuraa­massa vaalien tulok­sen kehit­ty­mistä. Ennak­ko­tie­to­jemme mukaan paikalla ovat myös asun­to­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori ja ulko­mi­nis­teri Alexan­der Stubb.

  Puolue­hal­li­tuk­sen kokous 19.4.2011

  Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tuk­sen seuraava kokous pide­tään tiis­taina 19.4.2011 klo 10.30 Helsin­gissä. Kokous­paik­kana on Pikku­par­la­men­tin (edus­kun­nan lisä­ra­ken­nus) audi­to­rio. Kahvi­tar­joilu audi­to­rion aulassa klo 9.45 lähtien.

  TV-kampanja ja paremminvointivaltio.fi

  Kokoo­muk­sen tv-spot­teja on katsottu tähän mennessä n. 73 000 kertaa. Paremminvointivaltio.fi -sivuilla jo yli 104 432 yksi­löi­tyä kävi­jää ja ennak­ko­ää­nes­tyk­sen jälkeen kävi­jä­määrä on 12-kertais­tu­nut sitä edel­tä­vään aikaan nähden.

  Kokoomus.fi -sivuilla päivit­täi­nen liikenne on lähes viisin­ker­tais­tu­nut tavan­omai­seen verrat­tuna.

  Tee hyvä työ -liik­keen koti­si­vuilla on julkaistu 120 hyvää työtä. Sivuilta on lähe­tetty 183 haas­tetta. Tee hyvä työ -adres­sin on alle­kir­joit­ta­nut 222 henki­löä ja liik­keellä on Face­boo­kissa jo 1 406 fania.