Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vaalit / Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­li­kam­panja huipen­tuu vaali­vii­kon­lop­puun

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­li­kam­panja huipen­tuu vaali­vii­kon­lop­puun

Julkaistu:

- PERUUTTAMALLA EI PÄÄSE ETEENPÄIN -ÄKKIRYHMÄT AAMULIIKENTEESSÄ, KATSO KUVAT!
- KOKOOMUS KUUNTELEE -TILAISUUDET JA KAHVILA KORVAT
- PUHEENJOHTAJA JYRKI KATAINEN KIERTÄÄ VAALIVIIKONLOPPUNA
- KOKOOMUKSEN VAALIVALVOJAISET 17.4. KLO 19.00 TAPAHTUMATALO BANKISSA
- PUOLUEHALLITUKSEN KOKOUS 19.4.2011
- TV-KAMPANJA JA PAREMMINVOINTIVALTIO.FI

PERUUTTAMALLA EI PÄÄSE ETEENPÄIN -ÄKKIRYHMÄT AAMULIIKENTEESSÄ, KATSO KUVAT!

Kokoo­mus järjesti perjan­tai­aa­muna 15.4. klo 7.00?9.30 ympäri Suomea useita kymme­niä suoja­tieäk­ki­ryh­miä (flash mob). Ryhmiä järjes­tet­tiin: Tampe­reella, Imat­ralla, Lappeen­ran­nassa, Kotkassa, Kouvo­lassa, Kuopiossa, Rova­nie­mellä, Joen­suussa, Turussa, Oulussa ja Helsin­gissä.

Helsin­gissä äkki­ryh­mät järjes­tet­tiin seuraa­villa alueilla: Kaivo­katu, Rauta­tien­tori, Haka­niemi, Manner­hei­min­tie, Foru­min kulma, Länsi­väylä, Munk­ki­nie­men puis­to­tie, Pasila, Tuusulantie/​Koskelantien risteys, Lahden­väylä, Vuosaa­ren silta.

Pelkäs­tään pääkau­pun­ki­seu­dulla äkki­ryh­mä­toi­min­nan arvioi­daan tavoit­ta­neen n. 200 000–300 000 suoma­laista.

Katso äkki­ryh­mien kuva­sa­toa!

Kokoo­mus kuun­te­lee -tilai­suu­det ja Kahvila korvat

Helmi­kuun alusta lähtien on järjes­tetty yli 300 minis­te­ri­vie­rai­lua kunnissa Kokoo­mus Kuun­te­lee -tilai­suuk­sissa.  Minis­te­rei­den ja ehdok­kai­den yhtei­siä bussi­kier­tueita on järjes­tetty jokai­sessa maakun­nassa.

Vaali­vii­kon­lop­puna Kokoo­mus Kuun­te­lee suurim­missa Kahvila Korvissa aikai­sesta aamusta myöhään iltaan ja Kokoo­mus kuun­te­lee -tilai­suuk­sia on yhteensä yli 100 eri puolilla Suomea. Perjan­tai- ja lauan­tai-iltoina järjes­te­tään nuor­ten vaaligril­lejä, esim. Jyväs­ky­lässä “Tuhan­nen ja yhden makka­ran yö”.

Kokoo­muk­sella on Kahvila Korva seuraa­villa paik­ka­kun­nilla: AKAA, FORSSA, HEINOLA, HELSINKI, HUITTINEN, HÄMEENKYRÖ, HÄMEENLINNA, IITTI/​KAUSALA, IMATRA, JALASJÄRVI, JOENSUU, JYVÄSKYLÄ, KAARIINA, KAJAANI, KALAJOKI, KEURUU, KOKKOLA, KOUVOLA, KOTKA, KUOPIO, KURIKKA, KÄRKÖLÄ, LAHTI, LAPPEENRANTA, LAPUA, LIETO, LOIMAA, MIKKELI, OULU, OULAINEN, PADASJOKI, PIRKKALA, PORI, PÖYTYÄ, RAISIO, RIIHIMÄKI, RUSKO, ROVANIEMI, SALO, SEINÄJOKI, TAMPERE, TAIVASSALO, TORNIO, TURKU, UUSIKAUPUNKI, VIROJOKI, ÄÄNEKOSKI.

PUHEENJOHTAJA JYRKI KATAINEN KIERTÄÄ VAALIVIIKONLOPPUNA

Perjan­tai 15.4:

 • 14.30–15 Nummela, Kahvila Il Punto
 • 16–16.30 Sipoo, Söder­kul­lan S-market
 • 17–17.30 Helsinki Itäkes­kus, Kahvila Faster
 • 18–18.30 Leppä­vaara, Sello, Roberts coffee

Lauan­tai 16.4:

 • 10–10.30 Helsinki, Kolme Seppää
 • 11–11.45 Vantaa, Myyr­mäki, paalu­tori
 • 12.15–13.05 Espoon Tapiola, Stock­man­nin kulma
 • 13.15–13.55 Espoon­lahti, Kaup­pa­kes­kus, Lippu­laiva
 • 14.00–15.00 Espoon Matin­kylä, Iso Omena

Puheen­joh­taja Katai­sen alus­tava ohjelma vaali­päi­vänä 17.4.2011

 • Klo 13.00 Äänes­tä­mässä Frii­si­län koululla, Espoossa (os. Holman­nii­tyn­kuja 10)
 • Klo 19.00–20.40 Kokoo­muk­sen vaali­val­vo­jai­sissa.
 • Klo 20.50–22.30 Musiik­ki­ta­lolla medioi­den vaali-illassa.
 • N. klo 22.45 Kokoo­muk­sen vaali­val­vo­jai­sissa.

Vaali­val­vo­jai­set 17.4. KLO 19.00 tapah­tu­ma­talo Bankissa

Kokoo­muk­sen vaali­val­vo­jai­set järjes­te­tään sunnun­taina 17.4.2011 Helsin­gissä, Tapah­tu­ma­talo Bankissa, os. Unio­nink. 20. Ovet avau­tu­vat klo 19.00. Illan juon­taa Lotta Backlund ja musii­kista vastaa Don Katzin 8-henki­nen bändi solis­tei­naan Johanna Försti ja Antti Lippo­nen.

Puolu­een puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen ja kampan­ja­pääl­likkö Taru Tuju­nen ovat mukana seuraa­massa vaalien tulok­sen kehit­ty­mistä. Ennak­ko­tie­to­jemme mukaan paikalla ovat myös asun­to­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori ja ulko­mi­nis­teri Alexan­der Stubb.

Puolue­hal­li­tuk­sen kokous 19.4.2011

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tuk­sen seuraava kokous pide­tään tiis­taina 19.4.2011 klo 10.30 Helsin­gissä. Kokous­paik­kana on Pikku­par­la­men­tin (edus­kun­nan lisä­ra­ken­nus) audi­to­rio. Kahvi­tar­joilu audi­to­rion aulassa klo 9.45 lähtien.

TV-kampanja ja paremminvointivaltio.fi

Kokoo­muk­sen tv-spot­teja on katsottu tähän mennessä n. 73 000 kertaa. Paremminvointivaltio.fi -sivuilla jo yli 104 432 yksi­löi­tyä kävi­jää ja ennak­ko­ää­nes­tyk­sen jälkeen kävi­jä­määrä on 12-kertais­tu­nut sitä edel­tä­vään aikaan nähden.

Kokoomus.fi -sivuilla päivit­täi­nen liikenne on lähes viisin­ker­tais­tu­nut tavan­omai­seen verrat­tuna.

Tee hyvä työ -liik­keen koti­si­vuilla on julkaistu 120 hyvää työtä. Sivuilta on lähe­tetty 183 haas­tetta. Tee hyvä työ -adres­sin on alle­kir­joit­ta­nut 222 henki­löä ja liik­keellä on Face­boo­kissa jo 1 406 fania.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

14.11.2023

Alexan­der Stub­bin Yhdis­tävä ohjelma: Avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Alku: Maailma murrok­sessa Tasa­val­lan presi­den­tin kolme pääteh­tä­vää liit­ty­vät ulko­po­li­tiik­kaan, ylipääl­lik­kyy­teen ja arvoi­hin. Jokai­sen kohdalla asema on ansait­tava. Ulko­po­liit­ti­nen linjani on

Skip to content