Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Niinistö 2012 - liity tuki­ja­lis­talle!

Niinistö 2012 - liity tuki­ja­lis­talle!

Julkaistu:

Sauli Niinis­tön sivuille on kesän aikana kerty­nyt jo yli 15 000 tuki­jaa. Olet­han Sinä­kin jo mukana? Terve­tu­loa! Jätä sivuille nimesi, koti­paik­kasi ja sähkö­pos­tio­soit­teesi ja liity mukaan!

Jos haluat listalle, mutta Sinulla ei ole vaadit­tua s-postio­soi­tetta, ei hätää, laita teks­ti­viesti Pirkko-Liisa Olli­lalle nume­roon 050 435 7159 ja hän lisää tietosi listalle puoles­tasi. Kerro vies­tissä tietosi muodossa: Etunimi, Suku­nimi, ammatti tai arvo, koti­paikka.

Ellet halua saada kampan­jain­for­maa­tiota teks­ti­vies­titse syksyllä kampan­jan star­ta­tessa, laita vies­tin loppuun maininta “ei vies­tejä”.

Jo ilmoit­tau­tu­nei­den tuki­joi­den nimiä voit selailla täällä: http://niinisto.fi/tukijat/

Muis­tat­han myös liit­tyä Niinis­tön Face­book-sivu­jen tykkää­jäksi: http://www.facebook.com/niinisto

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content