Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Sampsa Kataja

Sampsa Kataja

20.9.2012

Kataja: Kasvulla turva­taan hyvin­voin­ti­pal­ve­lut

Edus­kun­nassa aloi­tet­tiin tiis­taina valtion ensi vuoden talous­ar­vion lähe­te­kes­kus­telu. Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuo­ron pitä­nyt kansan­edus­taja Sampsa Kataja korosti puhees­saan kasvun merki­tystä hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den turvaa­mi­sessa.

26.2.2012

Kataja: Talous­kas­vua ei saa myrkyt­tää väärillä veroilla

Sampsa Kataja pitää viikon­lop­puna roihah­ta­neessa vero­kes­kus­te­lussa tärkeim­pänä, että vero­muu­tok­silla ei vaaran­neta talous­kas­vua. Hän muis­tut­taa, että työn vero­tuk­sen kiris­tä­mi­nen on pahinta myrk­kyä talous­kas­vulle, työl­li­syy­delle ja hyvin­voin­nille.

9.4.2011

Kataja: Urpi­lai­sen ?hallittu velka­jär­jes­tely? on puppua

Sdp sanoo voivansa tukea euro­mai­den velka­jär­jes­te­lyjä vain, jos pankit ja sijoit­ta­jat saadaan vastuuseen. Urpi­lai­nen perään­kuu­luut­taa ?hallit­tua velka­jär­jes­te­lyä?, joka ei tällä aika­tau­lulla ja kansain­vä­lis­ten peli­sään­tö­jen puut­teessa ole yksin­ker­tai­sesti mahdol­li­nen.

6.4.2011

Kataja: Kokoo­mus painot­taa veron­ke­ven­nyk­set pieni- ja keski­tu­loi­sille

Kokoo­mus esit­tää vaalioh­jel­mas­saan miljar­din euron keven­nystä palkka- ja eläke­ve­roon. Kokoo­mus haluaa painot­taa ansio­tu­lo­ve­ron keven­nyk­sen pieni- ja keski­tu­loi­sille.

9.3.2011

Kataja: Keskus­tan vero­lin­jassa tarjolla vain keppiä

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja ihmet­te­lee, miksi Keskusta vastus­taa palkan­saa­jien ja eläke­läis­ten osto­voi­man paran­ta­mista.

6.3.2011

Kataja: Sakon­muun­not palau­tet­tava

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Sampsa Kataja pitää sakon­muun­to­ran­gais­tuk­sista luopu­mista karkeana virheenä. YLE Uuti­set kertoi sunnun­taina, että myymä­lä­var­kau­det ovat lisään­ty­neet ja valtiolta on jäänyt saamatta miljoo­nien sakko­tu­lot sen jälkeen, kun sakon­muun­noista pääosin luovut­tiin. Kataja kirjoit­taa blogis­saan, että on käynyt juuri niin kuin uudis­tus­ten alla pelät­tiin.

18.11.2010

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja: avoliit­to­jen turvaan paran­nusta

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Sampsa Kataja puolus­taa halli­tuk­sen esitystä avoliit­to­jen turvan paran­ta­mi­seksi, vaikka useat keskus­ta­lai­set kansan­edus­ta­jat esit­ti­vät esityk­sen hylkää­mistä.

13.6.2010

Kataja, Virk­ku­nen ja Viro­lai­nen Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­ta­jiksi

Vihreän sävyjä - Kokoo­muk­sen puolue­ko­kouk­sessa Jyväs­ky­lässä valit­tiin 13.6. puolu­een vara­pu­heen­joh­ta­jiksi Sampsa Kataja (Pori), Henna Virk­ku­nen (Jyväs­kylä) ja Anne-Mari Viro­lai­nen (Lieto).

10.6.2009

Kataja: Yliopis­to­kes­kus­ten rahoi­tus turva­taan

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja on riemas­tu­nut siitä, että yliopis­to­kes­kus­ten rahoi­tus on päätetty turvata.

25.4.2009

Kataja: Jäät­teen­mäen kritiikki vailla pohjaa

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja tyrmää Anneli Jäät­teen­mäen Kale­van haas­tat­te­lussa esit­tä­mät näke­myk­set valtio­va­rain­mi­nis­teri Katai­sen yrityk­siä suosi­vasta vero­lin­jasta.

Skip to content