Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kataja: Kokoo­mus painot­taa veron­ke­ven­nyk­set pieni- ja keski­tu­loi­sille

Kataja: Kokoo­mus painot­taa veron­ke­ven­nyk­set pieni- ja keski­tu­loi­sille

Julkaistu:

? Tärkeintä on luoda vero­jär­jes­telmä, joka luo kasvua ja työpaik­koja. Tämä mahdol­lis­taa suurem­mat vero­tu­lot, parem­mat palve­lut ja suurem­mat tulon­siir­rot, Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja sanoo.

Kokoo­muk­sen peri­aate on, että veroja on makset­tava maksu­ky­vyn mukaan. Hyvin toimeen­tu­le­vat maksa­vat suhteessa enem­män ja pieni­tu­loi­set vähem­män tai ei ollen­kaan. Reilu tulon­jako saadaan aikaan vero­tuk­sen, tasa-arvois­ta­vien palve­lui­den sekä tulon­siir­to­jen avulla.

? On hyvä muis­taa, että tällä vaali­kau­della perus­tur­vaa on paran­nettu samalla kuin palk­ka­ve­roa on keven­netty. VATT:n tutki­muk­sen mukaan päätök­set ovat supis­ta­neet tuloe­roja, Kataja muis­tut­taa.

Kataja tyrmää SDP:n Kalevi Sorsa -säätiön tänään julkai­se­mat laskel­mat puoluei­den veroe­si­tys­ten tulon­ja­ko­vai­ku­tuk­sista.

Kataja huomaut­taa, että säätiön tutki­muk­sessa tehdään monta virheel­listä oletusta. Selvi­tyk­sessä mm. väite­tään että Kokoo­mus tekisi tasa­ke­ven­nyk­sen kaik­kiin vero­luok­kiin, että Kokoo­mus keven­täisi vain valtion ansio­tu­lo­ve­roa ja että Kokoo­muk­sen pääoma­ve­ro­malli olisi tasa­vero.

? SDP:n säätiö on vääris­tel­lyt tietoi­sesti oletuk­sia ja saanut halua­mansa loppu­tu­lok­sen. Laskel­mat ovat pelk­kää poli­tiik­kaa, Kataja summaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content