Kataja: Kokoomus painottaa veron­ke­ven­nykset pieni- ja keski­tu­loi­sille – kokoomus.fi
MENU
Kataja: Kokoomus painottaa veron­ke­ven­nykset pieni- ja keski­tu­loi­sille

Kataja: Kokoomus painottaa veron­ke­ven­nykset pieni- ja keski­tu­loi­sille

Julkaistu: 06.04.2011 Uncategorized

? Tärkeintä on luoda verojär­jes­telmä, joka luo kasvua ja työpaikkoja. Tämä mahdol­listaa suuremmat verotulot, paremmat palvelut ja suuremmat tulon­siirrot, Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja Sampsa Kataja sanoo.

Kokoo­muksen periaate on, että veroja on maksettava maksu­kyvyn mukaan. Hyvin toimeen­tu­levat maksavat suhteessa enemmän ja pieni­tu­loiset vähemmän tai ei ollenkaan. Reilu tulonjako saadaan aikaan verotuksen, tasa-arvois­tavien palve­luiden sekä tulon­siir­tojen avulla.

? On hyvä muistaa, että tällä vaali­kau­della perus­turvaa on paran­nettu samalla kuin palkka­veroa on keven­netty. VATT:n tutki­muksen mukaan päätökset ovat supis­taneet tuloeroja, Kataja muistuttaa.

Kataja tyrmää SDP:n Kalevi Sorsa -säätiön tänään julkai­semat laskelmat puolueiden veroe­si­tysten tulon­ja­ko­vai­ku­tuk­sista.

Kataja huomauttaa, että säätiön tutki­muk­sessa tehdään monta virheel­listä oletusta. Selvi­tyk­sessä mm. väitetään että Kokoomus tekisi tasake­ven­nyksen kaikkiin veroluokkiin, että Kokoomus keven­täisi vain valtion ansio­tu­lo­veroa ja että Kokoo­muksen pääoma­ve­ro­malli olisi tasavero.

? SDP:n säätiö on vääris­tellyt tietoi­sesti oletuksia ja saanut halua­mansa loppu­tu­loksen. Laskelmat ovat pelkkää politiikkaa, Kataja summaa.


Kokoomus.fi