Kataja: Talous­kasvua ei saa myrkyttää väärillä veroilla – kokoomus.fi
MENU
Kataja: Talous­kasvua ei saa myrkyttää väärillä veroilla

Kataja: Talous­kasvua ei saa myrkyttää väärillä veroilla

Julkaistu: 26.02.2012 Uncategorized

“Jopa seitsemän miljardin raken­teel­lista alijäämää ei korjata vain leikkauk­silla ja veron­ko­ro­tuk­silla, vaan ainoa pysyvä lääke on talous­kasvu. Siksi sopeu­tus­toimet on valittava siten, että ne eivät vaaranna Suomen kilpai­lu­kykyä ja talous­kasvua”, Kataja toteaa.

Tutki­musten mukaan verojen korotukset hidas­tavat taantu­mista selviy­ty­mistä paljon pahemmin kuin menojen sopeu­tus­toimet, Kataja huomauttaa. Hänen mukaansa veroista eniten talous­kasvua ja työlli­syyttä rasittaa juuri työn verotus.

“On tärkeää pitää huoli myös siitä, että kuilu pääoma­tu­lojen ja ansio­tu­lojen välillä ei taas kasva. Lääkkeenä ei voi pitää myöskään pääoma­tu­lo­ve­rojen korot­ta­mista, sillä se vaikeut­taisi merkit­tä­västi kasvu­ha­kuisten ja inves­toivien yritysten rahoi­tusta ja kykyä työllistää Suomessa”,  Kataja mainitsee.

Lisätietoja:

Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja Sampsa Kataja
050 512 2571


Kokoomus.fi