Verkostoblogit

2.11.2017

Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkosto: valin­nan­va­pau­della palve­lut parem­miksi?

Kokoo­muk­sen hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkos­ton blogi Valin­nan­va­pau­den lisää­mi­nen on yksi suoma­lai­sen tervey­den­huol­to­po­li­tii­kan uudis­ta­mi­sen väline. Poti­laan valin­nan­va­pau­den lisää­mi­nen on ollut jo pitkään keskei­sessä

15.9.2017

Maaseu­tu­po­li­tii­kan verkosto: On varau­dut­tava sadon­me­ne­tyk­siin

Suomessa on tänä syksynä varau­dut­tava siihen, että merkit­tävä osa syksyn sadosta jää korjaa­matta, arvioi Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kunta. Maaseu­tu­val­tuus­kunta oli koolla Helsin­gissä