Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Kategoria: Puheet

Puheet


Petteri Orpo halli­tuk­selle: lisää työtä, vähem­män velkaa!

17.12.2019 Puheet

Petteri Orpo: Todel­li­nen vaih­toehto halli­tuk­sen päät­tä­mät­tö­myy­delle

20.11.2019 Puheet

Petteri Orpo: Tarvi­taan viisas, kestävä polku tule­vaan

11.06.2019 Politiikka Puheet

Sinuhe Wallin­heimo: Tarve ihmis­työlle tulee säily­mään jatkos­sa­kin

04.03.2019 Julkaisut Puheet

Mia Laiho: Nyt tarvi­taan suurempi remontti vanhus­pal­ve­lui­hin

06.02.2019 Puheet Sivistys Terveys Turvallisuus

Puhe­mies Risikko: Kansan­opis­tot tarjoa­vat polkuja elini­käi­seen oppi­mi­seen

04.02.2019 Puheet

Petteri Orpo: Ilmas­tosta voidaan huoleh­tia niin, ettei lasku jää taval­lis­ten ihmis­ten kontolle

19.01.2019 Puheet Ympäristö

Petteri Orpo: Luotan Suomeen, luotan suoma­lai­siin

08.12.2018 Järjestö Puheet

Petteri Orpo: We chose the side of democ­racy

02.12.2018 Puheet

Petteri Orpo: Suomessa jokai­sen pitää voida luot­taa että hänelle käy hyvin

14.11.2018 Puheet Talous