• FI
 • SV
 • Avaa/sulje valikko
  Kategoria: Puheet

  Puheet


  Petteri Orpo halli­tuk­selle: lisää työtä, vähem­män velkaa!

  17.12.2019 Puheet

  Petteri Orpo: Todel­li­nen vaih­toehto halli­tuk­sen päät­tä­mät­tö­myy­delle

  20.11.2019 Puheet

  Petteri Orpo: Tarvi­taan viisas, kestävä polku tule­vaan

  11.06.2019 Politiikka Puheet

  Sinuhe Wallin­heimo: Tarve ihmis­työlle tulee säily­mään jatkos­sa­kin

  04.03.2019 Julkaisut Puheet

  Mia Laiho: Nyt tarvi­taan suurempi remontti vanhus­pal­ve­lui­hin

  06.02.2019 Puheet Sivistys Terveys Turvallisuus

  Puhe­mies Risikko: Kansan­opis­tot tarjoa­vat polkuja elini­käi­seen oppi­mi­seen

  04.02.2019 Puheet

  Petteri Orpo: Ilmas­tosta voidaan huoleh­tia niin, ettei lasku jää taval­lis­ten ihmis­ten kontolle

  19.01.2019 Puheet Ympäristö

  Petteri Orpo: Luotan Suomeen, luotan suoma­lai­siin

  08.12.2018 Järjestö Puheet

  Petteri Orpo: We chose the side of democ­racy

  02.12.2018 Puheet

  Petteri Orpo: Suomessa jokai­sen pitää voida luot­taa että hänelle käy hyvin

  14.11.2018 Puheet Talous