Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Kategoria: Puheet

Kategoria: Puheet

Tälle sivulle on koottu kaikki kategoriassa "Puheet" oleva sisältö.

Palaa Tuoreimmat sisällöt -pääsivulle tästä

Antti Häkkä­nen: Suomella on Euroo­pan parhaim­mat edel­ly­tyk­set onnis­tua krii­sissä

06.05.2020 Puheet

Petteri Orpon vappu­puhe 2020

30.04.2020 Politiikka Puheet

Petteri Orpo: “Yhtei­nen tehtä­vämme on raken­taa tule­vai­suus uudel­leen”

21.04.2020 Puheet

Petteri Orpo halli­tuk­selle: lisää työtä, vähem­män velkaa!

17.12.2019 Puheet

Petteri Orpo: Todel­li­nen vaih­toehto halli­tuk­sen päät­tä­mät­tö­myy­delle

20.11.2019 Puheet

Petteri Orpo: Tarvi­taan viisas, kestävä polku tule­vaan

11.06.2019 Politiikka Puheet

Sinuhe Wallin­heimo: Tarve ihmis­työlle tulee säily­mään jatkos­sa­kin

04.03.2019 Julkaisut Puheet

Mia Laiho: Nyt tarvi­taan suurempi remontti vanhus­pal­ve­lui­hin

06.02.2019 Puheet Sivistys Terveys Turvallisuus

Puhe­mies Risikko: Kansan­opis­tot tarjoa­vat polkuja elini­käi­seen oppi­mi­seen

04.02.2019 Puheet

Petteri Orpo: Ilmas­tosta voidaan huoleh­tia niin, ettei lasku jää taval­lis­ten ihmis­ten kontolle

19.01.2019 Puheet Ympäristö