Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Kategoria: Terveys

Terveys


Minis­teri Risikko: Kunta on tule­vai­suu­des­sa­kin toimi­vien palve­lui­den kivi­jalka

27.02.2017 Puheet Terveys

Risikko: vanhuksille ja vammai­sille valinnan­va­paus henkilökoh­tai­sella budje­tilla

04.02.2017 Terveys

Minis­te­rit Risikko ja Grahn-Laaso­nen: Nelin­ker­tai­nen valin­nan­va­paus käyt­töön

21.12.2016 Terveys

Kokoo­mus­lai­set tehneet aloit­teen lasten ja nuor­ten harras­tus­ta­kuusta jo kymme­nissä kunnissa

21.10.2016 Kulttuuri Sivistys Terveys

Kokoo­muk­sen Risikko: Perus­tu­lo­ko­kei­luun tarvi­taan osal­lis­tava elementti

06.04.2016 Terveys

Outi Mäkelä: Sote-palve­lut ja ihmi­nen maakun­tien edelle

17.02.2016 Terveys

Kokoo­mus: Tavoit­teena oltava laaduk­kaat ja tasa-arvoi­set palve­lut sekä kestä­vyys­va­jeen umpeen kuro­mi­nen

10.02.2016 Terveys