• FI
 • SV
 • Avaa/sulje valikko
  Kategoria: Terveys

  Terveys


  Kokoo­mus uudisti peri­aa­teoh­jel­mansa

  10.06.2018 EU Kannat Kulttuuri Ohjelmatyö Sivistys Talous Terveys Turvallisuus Työ Ulkopolitiikka Ympäristö

  Puhe­mies Risikko: Maakun­nille vahva tehtävä arjen turval­li­suu­dessa

  28.04.2018 Terveys Turvallisuus

  Petteri Orpo: Tule­vai­suutta pitää ajatella joka päivä

  17.03.2018 Puheet Talous Terveys Turvallisuus Työ

  Jaana Pelko­nen: Valin­nan­va­pau­desta tulee kaik­kien perus­oi­keus

  Terveys

  Haas­tamme uudet valtuu­te­tut mukaan teke­mään töitä tervei­den koulu­jen ja sairaa­loi­den turvaa­mi­seksi

  06.04.2017 Terveys

  Minis­teri Risikko: Maakun­tiin omais­hoi­ta­jien sijais­poo­lit

  13.03.2017 Puheet Terveys

  Minis­teri Risikko: Kunta on tule­vai­suu­des­sa­kin toimi­vien palve­lui­den kivi­jalka

  27.02.2017 Puheet Terveys

  Risikko: vanhuk­sille ja vammai­sille valin­nan­va­paus henki­lö­koh­tai­sella budje­tilla

  04.02.2017 Terveys

  Minis­te­rit Risikko ja Grahn-Laaso­nen: Nelin­ker­tai­nen valin­nan­va­paus käyt­töön

  21.12.2016 Terveys

  Kokoo­mus­lai­set tehneet aloit­teen lasten ja nuor­ten harras­tus­ta­kuusta jo kymme­nissä kunnissa

  21.10.2016 Kulttuuri Sivistys Terveys