• FI
 • SV
 • Avaa/sulje valikko

  Terveys


  Tule teke­mään tavoi­teoh­jel­maa!

  17.12.2019 EU Järjestö Kulttuuri Ohjelmatyö Politiikka Sivistys Talous Terveys Turvallisuus Työ Ulkopolitiikka
  Kokoomuksen vaihtoehto Rinteen budjetille

  Vaih­toeh­to­bud­jetti: Todel­li­sia tule­vai­suus­te­koja

  19.11.2019 Kulttuuri Politiikka Sivistys Talous Terveys Turvallisuus Työ Ympäristö

  Kokoo­muk­sen Pelko­nen: Lasten seksu­aa­li­selle häirin­nälle on saatava loppu

  23.10.2019 Terveys Turvallisuus

  Sarko­maa: Tera­pia­ta­kuu tarvi­taan – hoitoon pääsy ei saa olla kiinni lompa­kon paksuu­desta

  13.10.2019 Terveys

  Kirjal­li­nen kysy­mys vanhus­ten palve­lui­den turvaa­mi­sesta

  12.09.2019 Terveys

  Kokoo­muk­sen Sarko­maa ja Vikman: Tyttö­jen sukue­lin­ten silpo­mi­nen kiel­let­tävä eril­lis­lailla

  09.09.2019 Terveys

  Kokoo­muk­sen EU-vaalioh­jelma 2019: Uskomme Euroop­paan

  02.05.2019 EU Kannat Kulttuuri Sivistys Terveys Turvallisuus Ulkopolitiikka Vaalit Ympäristö

  Sanni Grahn-Laaso­nen: Vanhus­ten­hoi­dossa tarvi­taan vahvaa ammat­tio­saa­mista

  27.03.2019 Terveys Turvallisuus
  Kokoomus ja sote-palvelut

  Kokoo­muk­sen näke­mys sote-palve­lui­den kehit­tä­mi­seksi

  20.03.2019 Kannat Terveys
  Kokoomus: kaupungit ja kaupunkipolitiikka

  Tekoja Suomen hyväksi 2015–2019

  18.03.2019 EU Kulttuuri Sivistys Talous Terveys Turvallisuus Työ Ympäristö