Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Kategoria: Politiikka

Politiikka


Väli­ky­sy­mys halli­tuk­sen talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kasta

20.09.2019 Politiikka

Kai Mykkä­nen: Rinteen riihessä työl­li­syys­rima alhaalla

17.09.2019 Talous Työ

Onko halli­tuk­sella rohkeutta uudis­tuk­siin?

16.09.2019 Politiikka

Ehdo­tuk­sia inves­toin­tien vauh­dit­ta­mi­seen

13.09.2019 Työ

Kirjal­li­nen kysy­mys vanhus­ten palve­lui­den turvaa­mi­sesta

12.09.2019 Terveys

Kokoo­muk­sen Sarko­maa ja Vikman: Tyttö­jen sukue­lin­ten silpo­mi­nen kiel­let­tävä eril­lis­lailla

09.09.2019 Terveys

Kokoo­muk­sen Joki­nen ja Kopra: Yrit­tä­jän päivä oltava joka päivä

05.09.2019 Talous Työ Yrittäjyys
Luonto kokoomus

Jaana Pelko­nen: Luon­nossa on voimamme

31.08.2019 Ympäristö

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Korkea­kou­luille turvat­tava vakaat olosuh­teet – miljar­din pääomit­ta­mi­nen olisi todel­li­nen tule­vai­suus­teko

27.08.2019 Politiikka Tiedote

Kai Mykkä­nen: Vastuuseen yhdis­tetty vapaus erot­taa meidät muista

Politiikka