• FI
 • SV
 • MENU
  Month: February 2016

  Month: February 2016

  Juttuarkisto kuukauden mukaan:

  Ilkka Suomi­selle arvos­tettu Schu­man-mitali

  Julkaistu: 29.02.2016

  Puheen­joh­taja Stub­bin puhe Kokoo­muk­sen Eurooppa-tilai­suu­dessa

  Julkaistu: Uncategorized

  Kokoo­mus­nai­set Sipi­lälle: Vanhem­muu­den kustan­nuk­set tasat­tava viime kädessä ilman työmark­ki­na­jär­jes­töjä

  Julkaistu: 27.02.2016

  Grahn-Laaso­nen: Lapsia­sia­val­tuu­te­tun huoli on aihee­ton

  Julkaistu: 19.02.2016

  Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen haluaa opis­ke­li­jat mukaan perus­tu­lo­ko­kei­luun

  Julkaistu: 18.02.2016

  Arto Sato­nen: Rima korkealla, neuvot­te­luilla tulos­vas­tuu

  Julkaistu: 17.02.2016

  Outi Mäkelä: Sote-palve­lut ja ihmi­nen maakun­tien edelle

  Julkaistu:

  Grahn-Laaso­nen kuntien tehtä­vien purusta: Vähem­män byro­kra­tiaa, enem­män aikaa opet­ta­mi­seen

  Julkaistu:

  Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus 2016

  Julkaistu: 13.02.2016

  Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­riksi Janne Peso­nen

  Julkaistu: