MENU
Kuukausi: helmikuu 2016

Kuukausi: helmikuu 2016

Juttuarkisto kuukauden mukaan:

Ilkka Suomi­selle arvos­tettu Schuman-mitali

Julkaistu: 29.02.2016 Uutiset

Puheen­johtaja Stubbin puhe Kokoo­muksen Eurooppa-tilai­suu­dessa

Julkaistu: Puheet

Kokoo­mus­naiset Sipilälle: Vanhem­muuden kustan­nukset tasattava viime kädessä ilman työmark­ki­na­jär­jestöjä

Julkaistu: 27.02.2016 Uutiset

Grahn-Laasonen: Lapsia­sia­val­tuu­tetun huoli on aiheeton

Julkaistu: 19.02.2016 Uutiset

Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen haluaa opiske­lijat mukaan perus­tu­lo­ko­keiluun

Julkaistu: 18.02.2016 Uutiset

Arto Satonen: Rima korkealla, neuvot­te­luilla tulos­vastuu

Julkaistu: 17.02.2016 Uutiset

Outi Mäkelä: Sote-palvelut ja ihminen maakuntien edelle

Julkaistu: Uutiset

Grahn-Laasonen kuntien tehtävien purusta: Vähemmän byrokratiaa, enemmän aikaa opetta­miseen

Julkaistu: Uutiset

Kokoo­muksen puolue­hal­litus 2016

Julkaistu: 13.02.2016 Uutiset

Kokoo­muksen puolue­sih­tee­riksi Janne Pesonen

Julkaistu: Uutiset

Kokoomus.fi