• FI
  • SV
  • MENU
    Grahn-Laaso­nen kuntien tehtä­vien purusta: Vähem­män byro­kra­tiaa, enem­män aikaa opet­ta­mi­seen