Arto Satonen: Rima korkealla, neuvot­te­luilla tulos­vastuu – kokoomus.fi
MENU
Arto Satonen: Rima korkealla, neuvot­te­luilla tulos­vastuu

Arto Satonen: Rima korkealla, neuvot­te­luilla tulos­vastuu

Julkaistu: 17.02.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Arto Satonen kommentoi paikal­lisen sopimisen etene­mistä lyhyesti.

- Nyt työmark­ki­naos­a­puo­lilla on tulos­vastuu sen suhteen, että paikal­linen sopiminen todella menee eteenpäin työeh­to­so­pi­musten kautta. Hallitus on asettanut neuvot­te­luille selkeät tavoitteet. Jos niihin ei päästä, palataan lainsää­dän­tö­vaih­toehtoon, jonka valmistelu jatkuu edelleen, Satonen korostaa.

- Lainsää­dän­nöllä asetetaan joka tapauk­sessa järjes­täy­ty­mät­tömät työnan­tajat samalle viivalle järjes­täy­ty­neiden kanssa. Muilta osin järjes­töille annetaan nyt mahdol­lisuus näyttää, että Suomea, työmark­ki­noita ja paikal­lista sopimista pystytään kehit­tämään edelleen sopimus­teitse, Satonen jatkaa.


Kokoomus.fi