Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­riksi Janne Peso­nen

Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­riksi Janne Peso­nen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi kokouk­ses­saan lauan­taina puolu­een uudeksi puolue­sih­tee­riksi Janne Peso­sen.

Peso­nen, 37, oli puolue­joh­don yksi­mie­li­nen esitys.

Espoossa asuva Peso­nen on puolu­een pitkä­ai­kai­nen jäsen ja työn­te­kijä. Puolue­sih­tee­riksi hän siir­tyy Kokoo­muk­sen Helsin­gin piirin toimin­nan­joh­ta­jan paikalta. Peso­nen on aiem­min työs­ken­nel­lyt myös Kokoo­muk­sen Sata­kun­nan piirin toimin­nan­joh­ta­jana, Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liiton pääsih­tee­rinä sekä Suomen Yrit­tä­jissä elin­kei­no­asioi­den pääl­lik­könä. Koulu­tuk­sel­taan Peso­nen on trade­nomi ja hallin­to­tie­tei­den mais­teri.

Peso­nen aloit­taa puolue­sih­tee­rin tehtä­väs­sään välit­tö­mästi.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

25.9.2022

Kris­tiina Kokko jatkaa puolue­sih­tee­rinä, puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi Emilia Koik­ka­lai­nen ja Juha Rostedt

Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä jatkaa Kris­tiina Kokko. Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi Kokon jatko­kau­delle kokouk­ses­saan Hämeen­lin­nassa. Kokko on toimi­nut kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä syys­kuusta 2019. Puolue­val­tuus­ton

1.10.2020

Suosi­tuk­set tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sestä 2021

Vaali­työtä voi tehdä poik­keus­ai­kana! - seuraat­han alueel­li­sia rajoi­tuk­sia  Puolue suosit­taa koro­na­tur­val­lista kampan­join­tia Koro­na­ti­lanne vaih­te­lee merkit­tä­västi ympäri Suomen. Osassa Suomea on

Skip to content