Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­riksi Janne Peso­nen

Julkaistu: 13.02.2016

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi kokouk­ses­saan lauan­taina puolu­een uudeksi puolue­sih­tee­riksi Janne Peso­sen.

Peso­nen, 37, oli puolue­joh­don yksi­mie­li­nen esitys.

Espoossa asuva Peso­nen on puolu­een pitkä­ai­kai­nen jäsen ja työn­te­kijä. Puolue­sih­tee­riksi hän siir­tyy Kokoo­muk­sen Helsin­gin piirin toimin­nan­joh­ta­jan paikalta. Peso­nen on aiem­min työs­ken­nel­lyt myös Kokoo­muk­sen Sata­kun­nan piirin toimin­nan­joh­ta­jana, Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liiton pääsih­tee­rinä sekä Suomen Yrit­tä­jissä elin­kei­no­asioi­den pääl­lik­könä. Koulu­tuk­sel­taan Peso­nen on trade­nomi ja hallin­to­tie­tei­den mais­teri.

Peso­nen aloit­taa puolue­sih­tee­rin tehtä­väs­sään välit­tö­mästi.