Kokoo­muksen puolue­sih­tee­riksi Janne Pesonen – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen puolue­sih­tee­riksi Janne Pesonen

Kokoo­muksen puolue­sih­tee­riksi Janne Pesonen

Julkaistu: 13.02.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen puolue­val­tuusto valitsi kokouk­sessaan lauan­taina puolueen uudeksi puolue­sih­tee­riksi Janne Pesosen.

Pesonen, 37, oli puolue­johdon yksimie­linen esitys.

Espoossa asuva Pesonen on puolueen pitkä­ai­kainen jäsen ja työntekijä. Puolue­sih­tee­riksi hän siirtyy Kokoo­muksen Helsingin piirin toimin­nan­joh­tajan paikalta. Pesonen on aiemmin työsken­nellyt myös Kokoo­muksen Satakunnan piirin toimin­nan­joh­tajana, Kokoo­muksen Nuorten Liiton pääsih­teerinä sekä Suomen Yrittä­jissä elinkei­no­asioiden päällikkönä. Koulu­tuk­seltaan Pesonen on tradenomi ja hallin­to­tie­teiden maisteri.

Pesonen aloittaa puolue­sih­teerin tehtä­vässään välit­tö­mästi.

 


Kokoomus.fi