• FI
 • SV
 • Avaa/sulje valikko
  Year: 2016

  Juttuarkisto aiheen mukaan:

 • Järjestö
 • Kannat
 • Kysely
 • Ohjelmatyö
 • Politiikka
 • Puheet
 • Rekry-uutisia
 • Tiedote
 • Vaaliteema
 • Verkostoblogit
 • Juttuarkisto kuukauden mukaan:

  Year: 2016


  Minis­te­rit Risikko ja Grahn-Laaso­nen: Nelin­ker­tai­nen valin­nan­va­paus käyt­töön

  21.12.2016 Terveys

  Haku päällä: Vies­tin­tä­pääl­likkö ja projek­ti­koor­di­naat­tori

  19.12.2016 Rekry-uutisia

  Henki­lö­muu­tok­sia Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­kans­liassa

  Rekry-uutisia

  Minis­teri Risikko: Perus­tu­lo­ko­kei­luun otet­tava osal­lis­tava elementti mukaan

  16.12.2016 Julkaisut

  Henrik Vuor­nos ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Kai Mykkä­sen erityi­sa­vus­ta­jaksi

  14.12.2016 Rekry-uutisia

  Kokoo­mus täyt­tää tänään 98 vuotta!

  09.12.2016 Julkaisut

  Kokoo­mus­lai­nen visio maakun­ta­uu­dis­tuk­sen jälkei­sestä kunnasta

  08.12.2016 Politiikka Työ

  Sisä­mi­nis­teri Risikko: Kave­ria ei saa jättää

  06.12.2016 Julkaisut

  Kokoo­mus-johta­jat Orpo ja Kinberg Batra: Tran­sat­lant­ti­set suhteet vaati­vat enem­män työtä

  30.11.2016 Ulkopolitiikka

  Petteri Orpo: Meillä on kolme keskeistä asiaa, työ, turval­li­suus ja tule­vai­suus

  26.11.2016 Julkaisut