MENU
Vuosi: 2016

Vuosi: 2016

Juttuarkisto kuukauden mukaan:

Minis­terit Risikko ja Grahn-Laasonen: Nelin­ker­tainen valin­nan­vapaus käyttöön

Julkaistu: 21.12.2016 Uutiset

Haku päällä: Viestin­tä­pääl­likkö ja projek­ti­koor­di­naattori

Julkaistu: 19.12.2016 Rekry-uutisia

Henki­lö­muu­toksia Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän ryhmä­kans­liassa

Julkaistu: Rekry-uutisia

Ministeri Risikko: Perus­tu­lo­ko­keiluun otettava osallistava elementti mukaan

Julkaistu: 16.12.2016 Uutiset

Henrik Vuornos ulkomaan­kauppa- ja kehitys­mi­nisteri Kai Mykkäsen erityi­sa­vus­ta­jaksi

Julkaistu: 14.12.2016 Rekry-uutisia

Samlings­partiet fyller 98 år!

Julkaistu: 09.12.2016 Uncategorized

Kokoomus täyttää tänään 98 vuotta!

Julkaistu: Uutiset

Kokoo­mus­lainen visio maakun­ta­uu­dis­tuksen jälkei­sestä kunnasta

Julkaistu: 08.12.2016 Ohjelmatyö

Sisämi­nisteri Risikko: Kaveria ei saa jättää

Julkaistu: 06.12.2016 Politiikka, Turvallisuus

Parti­le­darna Orpo och Kinberg Batra: Transat­lan­tiska förbin­del­serna kräver mer arbete

Julkaistu: 30.11.2016 Uutiset

Kokoomus.fi