• FI
 • SV
 • MENU
  Year: 2016

  Year: 2016

  Juttuarkisto kuukauden mukaan:

  Minis­te­rit Risikko ja Grahn-Laaso­nen: Nelin­ker­tai­nen valin­nan­va­paus käyt­töön

  Julkaistu: 21.12.2016

  Haku päällä: Vies­tin­tä­pääl­likkö ja projek­ti­koor­di­naat­tori

  Julkaistu: 19.12.2016

  Henki­lö­muu­tok­sia Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­kans­liassa

  Julkaistu:

  Minis­teri Risikko: Perus­tu­lo­ko­kei­luun otet­tava osal­lis­tava elementti mukaan

  Julkaistu: 16.12.2016

  Henrik Vuor­nos ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Kai Mykkä­sen erityi­sa­vus­ta­jaksi

  Julkaistu: 14.12.2016

  Kokoo­mus täyt­tää tänään 98 vuotta!

  Julkaistu: 09.12.2016

  Kokoo­mus­lai­nen visio maakun­ta­uu­dis­tuk­sen jälkei­sestä kunnasta

  Julkaistu: 08.12.2016

  Sisä­mi­nis­teri Risikko: Kave­ria ei saa jättää

  Julkaistu: 06.12.2016

  Kokoo­mus-johta­jat Orpo ja Kinberg Batra: Tran­sat­lant­ti­set suhteet vaati­vat enem­män työtä

  Julkaistu: 30.11.2016

  Petteri Orpo: Meillä on kolme keskeistä asiaa, työ, turval­li­suus ja tule­vai­suus

  Julkaistu: 26.11.2016