Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Henrik Vuor­nos ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Kai Mykkä­sen erityi­sa­vus­ta­jaksi

Henrik Vuor­nos ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Kai Mykkä­sen erityi­sa­vus­ta­jaksi

Julkaistu:

Ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Kai Mykkä­nen on kutsu­nut erityi­sa­vus­ta­jak­seen valtio­tie­teen yliop­pi­las Henrik Vuor­nok­sen. Vuor­nos hoitaa tehtä­vää erityi­sa­vus­taja Tuomas Rauta­sen virka­va­paan ajan 1.1.-28.2.2017.

Vuor­nos siir­tyy ulko­mi­nis­te­ri­öön kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mästä tiedo­tus­sih­tee­rin tehtä­västä. Siellä hänen vastuil­laan ovat muun muassa olleet edus­kun­ta­ryh­män vies­tintä, lehdis­tö­suh­teet sekä liikenne- ja vies­tin­tä­po­li­tiikka.

Vuor­nos vastaa tehtä­väs­sään erityi­sesti ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön, liikenne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riön sekä työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön ener­gia-asioi­den seuran­nasta.

Vuor­nos on aikai­sem­min työs­ken­nel­lyt opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­rin edus­kunta-avus­ta­jana ja finans­sia­lalla. Hän toimii myös kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna Espoossa.

 

Lisä­tie­toja: Henrik Vuor­nos, puh. 044 253 4444

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

23.8.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa luon­non­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa

Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­sen asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Aikai­sem­min tehtä­vään hake­neet huomioi­daan. Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista

9.8.2023

Paikka auki: Hämeen kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­taja

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­­to­­lai­­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa

Skip to content