Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Henki­lö­muu­tok­sia Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­kans­liassa

Henki­lö­muu­tok­sia Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­kans­liassa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män uudeksi poliit­ti­seksi sihtee­riksi ajalle 16.1.2017-30.11.2017 on valittu valtio­tie­tei­den mais­teri Pirre Seppä­nen. Seppä­sen vastuulla on mm. sosi­aali- ja terveys­po­li­tii­kan seuranta. Seppä­nen siir­tyy tehtä­vään valtio­va­rain­mi­nis­teri Orpon esikun­nasta, aiem­min hän on toimi­nut kansan­edus­ta­jan avus­ta­jana ja Suomen yliop­pi­las­kun­tien liiton halli­tuk­sen jäse­nenä.

Edus­kun­ta­ryh­män uudeksi osa-aikai­seksi vies­tin­tä­sih­tee­riksi on valittu filo­so­fian mais­teri Jenny Thune­berg. Thune­berg aloit­taa tehtä­vässä 1.2.2017. Thune­berg jatkaa osa-aikai­sesti kansan­edus­taja Wille Rydma­nin avus­ta­jana. Osa-aikai­sen vies­tin­tä­sih­tee­rin tehtävä on uusi.

Edus­kun­ta­ryh­män poliit­ti­nen sihteeri Lauri Katte­lus toimii ajalla 1.1.207-28.2.2017 edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­rinä. Katte­lus sijais­taa tiedo­tus­sih­teeri Henrik Vuor­nosta tämän toimiessa ko. ajan­jak­son ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Kai Mykkä­sen erityi­sa­vus­ta­jana. Maalis­kuun alusta Katte­lus sijais­taa vanhem­pain­va­paalle jäävää ympä­ris­tö­po­liit­tista sihtee­riä Pirita Lindel­liä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

23.8.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa luon­non­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa

Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­sen asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Aikai­sem­min tehtä­vään hake­neet huomioi­daan. Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista

9.8.2023

Paikka auki: Hämeen kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­taja

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­­to­­lai­­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa

Skip to content