Henki­lö­muu­toksia Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän ryhmä­kans­liassa – kokoomus.fi
MENU
Henki­lö­muu­toksia Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän ryhmä­kans­liassa

Henki­lö­muu­toksia Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän ryhmä­kans­liassa

Julkaistu: 19.12.2016 Rekry-uutisia

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän uudeksi poliit­ti­seksi sihtee­riksi ajalle 16.1.2017-30.11.2017 on valittu valtio­tie­teiden maisteri Pirre Seppänen. Seppäsen vastuulla on mm. sosiaali- ja terveys­po­li­tiikan seuranta. Seppänen siirtyy tehtävään valtio­va­rain­mi­nisteri Orpon esikun­nasta, aiemmin hän on toiminut kansan­edus­tajan avustajana ja Suomen yliop­pi­las­kuntien liiton halli­tuksen jäsenenä.

Eduskun­ta­ryhmän uudeksi osa-aikai­seksi viestin­tä­sih­tee­riksi on valittu filosofian maisteri Jenny Thuneberg. Thuneberg aloittaa tehtä­vässä 1.2.2017. Thuneberg jatkaa osa-aikai­sesti kansan­edustaja Wille Rydmanin avustajana. Osa-aikaisen viestin­tä­sih­teerin tehtävä on uusi.

Eduskun­ta­ryhmän poliit­tinen sihteeri Lauri Kattelus toimii ajalla 1.1.207-28.2.2017 eduskun­ta­ryhmän tiedo­tus­sih­teerinä. Kattelus sijaistaa tiedo­tus­sih­teeri Henrik Vuornosta tämän toimiessa ko. ajanjakson ulkomaan­kauppa- ja kehitys­mi­nisteri Kai Mykkäsen erityi­sa­vus­tajana. Maaliskuun alusta Kattelus sijaistaa vanhem­pain­va­paalle jäävää ympäris­tö­po­liit­tista sihteeriä Pirita Lindelliä.


Kokoomus.fi