• FI
 • SV
 • MENU
  Month: March 2014

  Month: March 2014

  Juttuarkisto kuukauden mukaan:

  Katai­sen video­blogi: Olemme saaneet tehtyä Suomen uudis­ta­mi­sen kannalta isoja ratkai­suja

  Julkaistu: 27.03.2014

  Risikko: ?Kun koville ottaa niin koiras­kin poikii?

  Julkaistu: 23.03.2014

  Vapaa­vuori: “Sote­rat­kai­sun löyty­mi­nen oleel­lista poliit­ti­sen järjes­tel­män uskot­ta­vuu­den kannalta”

  Julkaistu:

  Katai­nen: EU tuo turval­li­suutta

  Julkaistu: 17.03.2014

  Jyrki Katai­sen video­blogi: Meidän on jatket­tava työtä, jolla Venäjä ja Ukraina saatai­siin samaan neuvot­te­lu­pöy­tään

  Julkaistu: 14.03.2014

  Katai­nen: Ukrai­nan kriisi kosket­taa koko Euroop­paa

  Julkaistu: 12.03.2014

  Minis­teri Risikko: Asiak­kaan valin­nan­va­pautta laajen­net­tava sote-palve­luissa

  Julkaistu: 10.03.2014

  Junc­ker EPP:n kärkieh­do­kas Euroo­pan komis­sion puheen­joh­ta­jaksi

  Julkaistu:

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kans­li­aan haetaan lain­sää­dän­tö­sih­tee­riä

  Julkaistu: 07.03.2014 Uncategorized

  Seuraa suoraa lähe­tystä EPP:n puolue­ko­kouk­sesta, Dubli­nista.

  Julkaistu: 05.03.2014