Kataisen video­blogi: Olemme saaneet tehtyä Suomen uudis­ta­misen kannalta isoja ratkaisuja – kokoomus.fi
MENU
Month: March 2014

Month: March 2014

Juttuarkisto kuukauden mukaan:

Kataisen video­blogi: Olemme saaneet tehtyä Suomen uudis­ta­misen kannalta isoja ratkaisuja

Julkaistu: 27.03.2014 Uncategorized

Risikko: ?Kun koville ottaa niin koiraskin poikii?

Julkaistu: 23.03.2014 Uncategorized

Vapaa­vuori: “Soterat­kaisun löyty­minen oleel­lista poliit­tisen järjes­telmän uskot­ta­vuuden kannalta”

Julkaistu: Uncategorized

Katainen: EU tuo turval­li­suutta

Julkaistu: 17.03.2014 Uncategorized

Jyrki Kataisen video­blogi: Meidän on jatkettava työtä, jolla Venäjä ja Ukraina saataisiin samaan neuvot­te­lu­pöytään

Julkaistu: 14.03.2014 Uncategorized

Katainen: Ukrainan kriisi koskettaa koko Eurooppaa

Julkaistu: 12.03.2014 Uncategorized

Ministeri Risikko: Asiakkaan valin­nan­va­pautta laajen­nettava sote-palve­luissa

Julkaistu: 10.03.2014 Uncategorized

Juncker EPP:n kärkieh­dokas Euroopan komission puheen­joh­ta­jaksi

Julkaistu: Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän kansliaan haetaan lainsää­dän­tö­sih­teeriä

Julkaistu: 07.03.2014 Uncategorized

Seuraa suoraa lähetystä EPP:n puolue­ko­kouk­sesta, Dubli­nista.

Julkaistu: 05.03.2014 Uncategorized

Kokoomus.fi