Juncker EPP:n kärkieh­dokas Euroopan komission puheen­joh­ta­jaksi – kokoomus.fi
MENU
Juncker EPP:n kärkieh­dokas Euroopan komission puheen­joh­ta­jaksi

Juncker EPP:n kärkieh­dokas Euroopan komission puheen­joh­ta­jaksi

Julkaistu: 10.03.2014 Uncategorized

Euroopan kansan­puo­lueen (EPP) puolue­kokous äänesti Jean-Claude Junckerin, Luxem­burgin entisen päämi­nis­terin, EPP:n kärkieh­dok­kaaksi Euroopan komission puheen­joh­ta­jaksi.

 Äänestys huipensi kaksi­päi­väisen puolue­ko­kouksen, joka järjes­tettiin 6.- 7.3. Dubli­nissa. Annetuista 627 äänestä 382 meni Jean-Claude Juncke­rille, kun taas Michel Barnier, sisämark­ki­na­ko­mis­saari, joka oli myös ehdolla kärkieh­dok­kaaksi, sai 245 ääntä.

Euroopan kansan­puolue on ainut Euroopan tason poliit­tinen puolue, jonka kärkieh­dokas valittiin avoimen, läpinä­kyvän, aidosti kilpaillun ja demokraat­tisen prosessin loppu­tu­loksena.

- Meidän on kerrottava ihmisille miksi EU ei ole mennei­syyden ilmiö, vaan tulevai­suuden tarve. Kiitän teitä antamas­tanne luotta­muk­seseta. Me voitamme nämä vaalit, Juncker sanoi tultuaan valituksi EPP:n kärkieh­dok­kaaksi.

Juncker johtaa kärkieh­dok­kaana Euroopan kansan­puo­lueen euroo­pan­laa­juista vaali­kam­panjaa vuoden 2014 Euroopan parla­mentin jäsenten vaalissa (vaali­päivä Suomessa 25.5.). EPP:n voittaessa vaalit Juncke­rilla on demokraat­tinen mandaatti toimia Euroopan komission puheen­joh­tajana.

Katso Junckerin puhen EPP:n puolue­ko­kouk­sessa:

 

Voit seurata EPP:n vaali­kam­panjaa tulevina viikkoina ja kuukausina kampan­ja­si­vuilta http://juncker.epp.eu sekä Twitte­rissä @JunckerEU #withJuncker.

Kuva: http://www.flickr.com/photos/eppofficial


Kokoomus.fi