• FI
 • SV
 • MENU
  Junc­ker EPP:n kärkieh­do­kas Euroo­pan komis­sion puheen­joh­ta­jaksi
  Twiittaa

  Junc­ker EPP:n kärkieh­do­kas Euroo­pan komis­sion puheen­joh­ta­jaksi

  Julkaistu: 10.03.2014 Uncategorized

  Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) puolue­ko­kous äänesti Jean-Claude Junc­ke­rin, Luxem­bur­gin enti­sen päämi­nis­te­rin, EPP:n kärkieh­dok­kaaksi Euroo­pan komis­sion puheen­joh­ta­jaksi.

   Äänes­tys huipensi kaksi­päi­väi­sen puolue­ko­kouk­sen, joka järjes­tet­tiin 6.- 7.3. Dubli­nissa. Anne­tuista 627 äänestä 382 meni Jean-Claude Junc­ke­rille, kun taas Michel Barnier, sisä­mark­ki­na­ko­mis­saari, joka oli myös ehdolla kärkieh­dok­kaaksi, sai 245 ääntä.

  Euroo­pan kansan­puo­lue on ainut Euroo­pan tason poliit­ti­nen puolue, jonka kärkieh­do­kas valit­tiin avoi­men, läpi­nä­ky­vän, aidosti kilpail­lun ja demo­kraat­ti­sen proses­sin loppu­tu­lok­sena.

  - Meidän on kerrot­tava ihmi­sille miksi EU ei ole mennei­syy­den ilmiö, vaan tule­vai­suu­den tarve. Kiitän teitä anta­mas­tanne luot­ta­muk­se­seta. Me voitamme nämä vaalit, Junc­ker sanoi tultu­aan vali­tuksi EPP:n kärkieh­dok­kaaksi.

  Junc­ker johtaa kärkieh­dok­kaana Euroo­pan kansan­puo­lu­een euroo­pan­laa­juista vaali­kam­pan­jaa vuoden 2014 Euroo­pan parla­men­tin jäsen­ten vaalissa (vaali­päivä Suomessa 25.5.). EPP:n voit­taessa vaalit Junc­ke­rilla on demo­kraat­ti­nen mandaatti toimia Euroo­pan komis­sion puheen­joh­ta­jana.

  Katso Junc­ke­rin puhen EPP:n puolue­ko­kouk­sessa:

   

  Voit seurata EPP:n vaali­kam­pan­jaa tule­vina viik­koina ja kuukausina kampan­ja­si­vuilta http://juncker.epp.eu sekä Twit­te­rissä @JunckerEU #with­Junc­ker.

  Kuva: http://www.flickr.com/photos/eppofficial