Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Seuraa suoraa lähe­tystä EPP:n puolue­ko­kouk­sesta, Dubli­nista.

Seuraa suoraa lähe­tystä EPP:n puolue­ko­kouk­sesta, Dubli­nista.

Julkaistu:

Torstaina 6.3. Dublinissa alkaa EPP:n puoluekokous, joka toimii lähtölaukauksena EPP:n eurovaalikampanjaan. Perjantaina 7.3. puoluekokous valitsee EPP:n kärkiehdokkaan Euroopan komission puheenjohtajaksi.

Puoluekokouksen valitsema kärkiehdokas johtaa puolueen euroopanlaajuista vaalikampanjaa vuoden 2014 Euroopan parlamentin jäsenten vaalissa. Vaalipäivä Suomessa on 25.5. Ehdokkaiksi ovat ilmoittautuneet kukin kolmen jäsenpuolueen tukemana Luxemburgin entinen pääministeri ja euroryhmän pj Jean-Claude Juncker sekä Euroopan komission jäsen ja mm. Ranskan entinen ulkoministeri Michel Barnier.

Dublinin puoluekokous on ainutlaatuinen poliittinen tapahtuma Euroopassa. Tapahtumaan odotetaan yli 2000 osallistujaa, mukaan lukien keskeisten EU-toimielimien puheenjohtajia, useita valtionpäämiehiä, puolueiden puheenjohtajia, ministereitä, meppejä ja kansanedustajia sekä delegaatteja EPP:n jäsenpuolueista.

Kokous ja livestriimi alkavat 6.3.2014 klo 17.00 Suomen aikaa. Kokous jatkuu 7.3. klo 12.00.

7.3. ohjelman pääkohdat (kellonajat ovat arvioituja aikoja)

  • klo 12.15 Ehdokas Michel Barnierin puheenvuoro
  • klo 12.25 Jean-Claude Junckerin puheenvuoro.
  • klo 13.30 Kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Kataisen puheenvuoro
  • klo 14.00 on odotettavissa yllätysvieras: U2:n Bono!
  • klo 15.25 vaalituloksen pitäisi olla selvä ja valittu EPP:n kärkiehdokas pitää puheen puoluekokousväelle.

Mikä EPP? Mikä Puoluekokous? Lue lisää: http://dublin2014.epp.eu/about/

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content