Anne-Mari Virolainen: Takaisin luontoon!

Kun ikkunat ja ovet luontoon on kerran saatu avattua, avautuvat myös erinomaiset mahdollisuudet ihmisten luontosuhteen parantamiselle ja järkivihreyden edistämiselle. Esimerkiksi Itämeren ja muiden vesistöjen tila kiinnostaa aivan eri tavalla sen jälkeen, kun levää on nähnyt lehtikuvien lisäksi omilla lähivesillään, kirjoittaa […]

Sankelo ja Satonen: Kokoomus puolusti kunnialla suomalaista talonpoikaa

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Janne Sankelo ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Arto Satonen ovat tyytyväisiä komission, jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin saavuttamaan neuvottelutulokseen EU:n maatalouspolitiikan uudistuksesta. Sankelon ja Satosen mukaan erityisesti tuotannon säilymistä Suomessa turvaavien tuotantosidonnaisten tukien osuus nousi paremmaksi kuin osattiin edes odottaa. Myös […]

Kokoomuksen ympäristö­verkoston kolumni: Typpipäätöstä pohdittava erittäin tarkasti

On sinänsä selvää, että rikkidirektiivin ja typpiasetuksen tausta-ajatus on oikea. Itämeren tila huolettaa ja rehevöityminen lisääntyy. Silti rajoituksia voi pohtia vihreän useammalla eri sävyllä, ei mustavalkoisesti, kirjoittaa elinkeinoministeri Jan Vapaavuori Itämeren typpipäästöjen rajoittamisesta. Suomelle elintärkeä vientiteollisuus on kovassa paikassa. Taloudellinen […]

Kokoomus toivottaa hyvää kesää

Kokoomuksen puoluetoimisto on pääsääntöisesti suljettuna 25.6.-5.8.2013. Kokoomuksen ei-lomailevia työntekijöitä (myös piiritoimistojen työntekijöitä) voitte tavoitella puhelinvaihteesta 0207 488 488.  Kokoomuksen eduskuntaryhmän kanslian virkailijoita voitte tavoitella eduskunnan vaihteen (09) 4321 kautta. Politiikan ajankohtaisuuksia voitte lukea loma-aikana Verkkouutisista. Lähettäessäsi Kokoomukseen sähköpostia on hyvä […]

Virolainen: Sähköinen tunnistautuminen ansaitsee uuden mahdollisuuden

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansaedustaja Anne-Mari Virolainen kannattaa kotimaiseen palveluväylähankkeeseen liittyvän sähköisen tunnistautumisen kehittämistä. – Toistaiseksi yksityisten henkilöiden sähköinen tunnistautuminen on perustunut pääasiassa pankkien ja operaattorien tarjoamiin ratkaisuihin. Nykymallin haittapuolena on ollut sirpaleisuus ja esimerkiksi tunnistautumispalveluita tarvitsevien pk-yritysten riippuvaisuus pankkien ja operaattoreiden […]

Katainen: Eurooppalaiset valtiot ovat syvien haasteiden edessä

Pääministeri Jyrki Kataisen puhe EU-selonteosta. Arvoisa puhemies, hyvät edustajat, Eurooppalaiset valtiot ovat syvien haasteiden edessä. Taloudelliset ongelmat vaativat perusteellisia uudistuksia kilpailukyvyn ja uuden luomisen kyvyn vahvistamiseen. Monien maiden talousongelmat uhkaavat horjuttaa yhteiskunnallista vakautta ja lisätä ihmisten kokemaa epäoikeudenmukaisuuden tunnetta. Monissa […]

Mäkelä: Perustuslaki­valiokunnan lausunto mahdollistaa kuntauudistuksen etenemisen

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Outi Mäkelä on tyytyväinen siihen, että kuntauudistus voi perustuslakivaliokunnan mukaan edetä. Perustuslakivaliokunta sai lausuntonsa valmiiksi kuntarakennelaista. Suomen perustuslaki ei aseta estettä uudistuksen etenemiselle, kun kuntien tiedonsaannista ja riittävästä reagointiajasta huolehditaan. – Mikäli eduskunta seuraavan […]

Katainen: Metsissä on merkittäviä mahdollisuuksia

Suomella on nyt tuhannen taalan paikka. Maailmalla on hurjasti kasvavaa kysyntää ratkaisuille, joilla voidaan vastata ihmiskunnan suuriin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen niukkuuteen. Esimerkiksi puhdas ruoka, vesi ja energia nousevat ratkaisevan tärkeään rooliin joka puolella maailmaa. Suomen on nähtävä nämä […]

Kataisen videoblogi: Tulen kutsumaan porukan koolle pohtimaan Suomen talouden tilannekuvaa

Jyrki Katainen tulee kutsumaan kaikki eduskuntapuolueet, työntekijä- ja työnantajajärjestöjen edustajat ja yrittäjät pohtimaan Suomen talouden tilannekuvaa. – Vaikka meillä olisi yksittäisissä asioissa erilaisia mielipiteitä, on aina hyvä, että tilannekuva on yhtenäinen, ja se vaatii laajaa yhteistyötä.

Satonen: Suomi tarvitsee maahanmuuttajia työvoimakapeikkoihin

Ikääntyvä Suomi tarvitsee työperäisiä maahanmuuttajia sekä nyt, että tulevaisuudessa. – Vaikeassakin taloustilanteessa on aina työvoimakapeikkoja, joihin tarvitaan työntekijöitä ulkomailta, Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Arto Satonen toteaa. Tällä hetkellä tällaisia aloja ovat esimerkiksi hoitoala, maatalous- ja puutarha-ala, sekä monet palvelualan ammatit. Lisäksi […]