MENU
Katai­sen video­blogi: Tulen kutsu­maan poru­kan koolle pohti­maan Suomen talou­den tilan­ne­ku­vaa

Katai­sen video­blogi: Tulen kutsu­maan poru­kan koolle pohti­maan Suomen talou­den tilan­ne­ku­vaa

Julkaistu: 13.06.2013 Uncategorized

Jyrki Katai­nen tulee kutsu­maan kaikki edus­kun­ta­puo­lu­eet, työn­te­kijä- ja työnan­ta­ja­jär­jes­tö­jen edus­ta­jat ja yrit­tä­jät pohti­maan Suomen talou­den tilan­ne­ku­vaa.

- Vaikka meillä olisi yksit­täi­sissä asioissa erilai­sia mieli­pi­teitä, on aina hyvä, että tilan­ne­kuva on yhte­näi­nen, ja se vaatii laajaa yhteis­työtä.