Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­sen video­blogi: Tulen kutsu­maan poru­kan koolle pohti­maan Suomen talou­den tilan­ne­ku­vaa

Katai­sen video­blogi: Tulen kutsu­maan poru­kan koolle pohti­maan Suomen talou­den tilan­ne­ku­vaa

Julkaistu:

Jyrki Katai­nen tulee kutsu­maan kaikki edus­kun­ta­puo­lu­eet, työn­te­kijä- ja työnan­ta­ja­jär­jes­tö­jen edus­ta­jat ja yrit­tä­jät pohti­maan Suomen talou­den tilan­ne­ku­vaa.

- Vaikka meillä olisi yksit­täi­sissä asioissa erilai­sia mieli­pi­teitä, on aina hyvä, että tilan­ne­kuva on yhte­näi­nen, ja se vaatii laajaa yhteis­työtä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content