Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Sauli Niinistö

Sauli Niinistö

2.12.2020

Timo Heino­nen: “Kokoo­mus keven­täisi kaik­kien suoma­lais­ten vero­tusta merkit­tä­västi”

Elämme poik­keuk­sel­li­sen haas­ta­via aikoja. Maail­man­laa­jui­nen Covid19-pande­­mia on koetel­lut meitä­kin niin tervey­del­li­sesti kuin talou­del­li­ses­ti­kin. Kaikki eivät ole siitä selvin­neet. Mutta me

3.12.2019

Petteri Orpo: Päämi­nis­te­rin valit­see edus­kunta avoi­men proses­sin kautta

Orpo: “Päämi­nis­te­rin vaih­tu­mi­nen ei ole ilmoi­tus­asia, eikä siitä voida päät­tää vain SDP:n kabi­ne­teissa.” “On käyn­nis­tet­tävä perus­tus­lain järjes­tyk­sessä tapah­tuva prosessi, jossa

2.12.2018

Petteri Orpo: We chose the side of democ­racy

Petteri Orpon puhe Brys­se­lin Kansal­lis­seu­ran Kokoo­mus 100 -gaalassa. Vice Presi­dent, Secre­tary Gene­ral, Members and Friends of Brys­se­lin Kansal­lis­seura Thank you for this

28.10.2017

Orpo: Kokoo­mus haluaa viedä uudis­tuk­set maaliin

Arvoi­sat puolue­val­tuusto, hyvät ystä­vät, Olemme tänään koolla poik­keuk­sel­li­sen isolla joukolla. Hienoa nähdä teidät kaikki kokoo­muk­sen vaikut­ta­ja­ver­kos­to­jen edus­ta­jat täällä! Jo eilen

6.2.2012

Takan­läm­min kiitos teille kaikille

Olen tämän neljän kuukau­den, tai oikeas­taan neljän kuukau­den ajan ennen sitä kuuden vuoden takais­ta­kin rupea­maa jaksa­nut ihme­tellä sitä, että mikä saa ihmi­set jaksa­maan tehdä tehdä työtä minun puoles­tani.

24.1.2012

Niinis­tön kampanja levit­täy­tyy ympäri Suomen

Presi­dent­tieh­do­kas Sauli Niinis­tön kampanja jatkuu erit­täin tiiviinä ja aktii­vi­sena.

20.1.2012

Presi­dent­tieh­do­kas Sauli Niinistö Uudel­la­maalla ja Helsin­gissä 21.1.2012!

Presi­dent­tieh­do­kas Sauli Niinistö päät­tää ensim­mäi­sen kier­rok­sen osalta vaali­kier­tu­eensa lauan­taina 21.1. Uudel­la­maalla ja Helsin­gissä. Alla tilai­suuk­sien alka­mi­sa­jat. Terve­tu­loa! Lisäksi lauan­­tai-iltana järjes­te­tään

15.11.2011

Sauli Niinis­tön presi­den­tin­vaa­li­kam­panja käyn­nis­tyi!

Työ teki­jäänsä kiit­tää, sano­taan. Itse asiassa myös maan pitäisi. Suomi elää ja hengit­tää suoma­lais­ten teoista. Niistä ihan pienis­tä­kin. Ne pitä­vät tasa­val­lan tulessa ? sopi­valla lämmöllä. Tekoja pitää tehdä presi­den­tin­kin. Siksipä siihen tehtä­vään sopii henkilö, joka jo jonkin aikaa on ollut Suomella töissä.

28.10.2011

Presi­dent­tieh­do­kas Sauli Niinistö tavat­ta­vissa koko Suomen katta­valla kier­tu­eella

Presi­dent­tieh­do­kas Sauli Niinistö vierai­lee vuoden 2011 loppuun mennessä lähes kaikissa Suomen maakun­nissa.

23.10.2011

Sauli Niinistö Kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous 22.10.2011 presi­dent­tieh­dok­kaak­seen vara­tuo­mari Sauli Niinis­tön. Noin tuhat osal­lis­tu­jaa todisti Finlan­dia-talolla Helsin­gissä Niinis­tön yksi­mie­listä valin­taa.

Skip to content