Presi­dent­tieh­do­kas Sauli Niinistö tavat­ta­vissa koko Suomen katta­valla kier­tu­eella

Julkaistu: 28.10.2011

Kier­tu­een tarkoi­tuk­sena on tavata ihmi­siä ympäri Suomen. Kuten Niinistö on toden­nut, ?elämme  yllä­tys­ten maail­massa, jossa pienelle kansa­kun­nalle on tarpeen löytää yhteistä säveltä?.

Loka­kuussa Niinistö vierai­lee Etelä-Savossa tänään perjan­taina 28.10. ja Pohjois-Savossa lauan­taina 29.10.

Marras­kuun aikana Niinistö tapaa suoma­lai­sia mm. Varsi­nais-Suomessa, Kaak­kois-Suomessa, Pirkan­maalla, Pohjan­maalla, Kainuussa, Lapissa, Uudel­la­maalla, Etelä- Savossa, Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa, Helsin­gissä ja Pohjois-Karja­lassa. Joulu­kuussa Niinistö vierai­lee mm. Hämeessä, Sata­kun­nassa, Pohjois-Pohjan­maalla ja Pohjan­maalla.

Vierai­lu­jen tarkem­mista ohjel­mista tiedo­te­taan niinisto.fi-sivujen tapah­tu­ma­ka­len­te­rissa ja Sauli Niinis­tön Face­book-sivuilla.