Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Presi­dent­tieh­do­kas Sauli Niinistö tavat­ta­vissa koko Suomen katta­valla kier­tu­eella

Presi­dent­tieh­do­kas Sauli Niinistö tavat­ta­vissa koko Suomen katta­valla kier­tu­eella

Julkaistu:

Kier­tu­een tarkoi­tuk­sena on tavata ihmi­siä ympäri Suomen. Kuten Niinistö on toden­nut, ?elämme  yllä­tys­ten maail­massa, jossa pienelle kansa­kun­nalle on tarpeen löytää yhteistä säveltä?.

Loka­kuussa Niinistö vierai­lee Etelä-Savossa tänään perjan­taina 28.10. ja Pohjois-Savossa lauan­taina 29.10.

Marras­kuun aikana Niinistö tapaa suoma­lai­sia mm. Varsi­nais-Suomessa, Kaak­kois-Suomessa, Pirkan­maalla, Pohjan­maalla, Kainuussa, Lapissa, Uudel­la­maalla, Etelä- Savossa, Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa, Helsin­gissä ja Pohjois-Karja­lassa. Joulu­kuussa Niinistö vierai­lee mm. Hämeessä, Sata­kun­nassa, Pohjois-Pohjan­maalla ja Pohjan­maalla.

Vierai­lu­jen tarkem­mista ohjel­mista tiedo­te­taan niinisto.fi-sivujen tapah­tu­ma­ka­len­te­rissa ja Sauli Niinis­tön Face­book-sivuilla.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content