Presi­dent­tieh­dokas Sauli Niinistö tavat­ta­vissa koko Suomen katta­valla kiertu­eella – kokoomus.fi
MENU
Presi­dent­tieh­dokas Sauli Niinistö tavat­ta­vissa koko Suomen katta­valla kiertu­eella

Presi­dent­tieh­dokas Sauli Niinistö tavat­ta­vissa koko Suomen katta­valla kiertu­eella

Julkaistu: 28.10.2011 Uncategorized

Kiertueen tarkoi­tuksena on tavata ihmisiä ympäri Suomen. Kuten Niinistö on todennut, ?elämme  yllätysten maail­massa, jossa pienelle kansa­kun­nalle on tarpeen löytää yhteistä säveltä?.

Lokakuussa Niinistö vierailee Etelä-Savossa tänään perjan­taina 28.10. ja Pohjois-Savossa lauan­taina 29.10.

Marraskuun aikana Niinistö tapaa suoma­laisia mm. Varsinais-Suomessa, Kaakkois-Suomessa, Pirkan­maalla, Pohjan­maalla, Kainuussa, Lapissa, Uudel­la­maalla, Etelä- Savossa, Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa, Helsin­gissä ja Pohjois-Karja­lassa. Joulu­kuussa Niinistö vierailee mm. Hämeessä, Satakun­nassa, Pohjois-Pohjan­maalla ja Pohjan­maalla.

Vierai­lujen tarkem­mista ohjel­mista tiedo­tetaan niinisto.fi-sivujen tapah­tu­ma­ka­len­te­rissa ja Sauli Niinistön Facebook-sivuilla.

 


Kokoomus.fi