Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Presi­dent­tieh­do­kas Sauli Niinistö tavat­ta­vissa koko Suomen katta­valla kier­tu­eella

Presi­dent­tieh­do­kas Sauli Niinistö tavat­ta­vissa koko Suomen katta­valla kier­tu­eella

Julkaistu:

Kier­tu­een tarkoi­tuk­sena on tavata ihmi­siä ympäri Suomen. Kuten Niinistö on toden­nut, ?elämme  yllä­tys­ten maail­massa, jossa pienelle kansa­kun­nalle on tarpeen löytää yhteistä säveltä?.

Loka­kuussa Niinistö vierai­lee Etelä-Savossa tänään perjan­taina 28.10. ja Pohjois-Savossa lauan­taina 29.10.

Marras­kuun aikana Niinistö tapaa suoma­lai­sia mm. Varsi­nais-Suomessa, Kaak­kois-Suomessa, Pirkan­maalla, Pohjan­maalla, Kainuussa, Lapissa, Uudel­la­maalla, Etelä- Savossa, Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa, Helsin­gissä ja Pohjois-Karja­lassa. Joulu­kuussa Niinistö vierai­lee mm. Hämeessä, Sata­kun­nassa, Pohjois-Pohjan­maalla ja Pohjan­maalla.

Vierai­lu­jen tarkem­mista ohjel­mista tiedo­te­taan niinisto.fi-sivujen tapah­tu­ma­ka­len­te­rissa ja Sauli Niinis­tön Face­book-sivuilla.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content