Niinistön kampanja levit­täytyy ympäri Suomen – kokoomus.fi
MENU
Niinistön kampanja levit­täytyy ympäri Suomen

Niinistön kampanja levit­täytyy ympäri Suomen

Julkaistu: 24.01.2012 Uncategorized

Tänään Niinistön aamukym­me­neltä pitämässä tiedo­tus­ti­lai­suu­desta esimer­kiksi ilmoi­tettiin Suoma­laiset teot ja tähdet Narink­ka­to­rilla -tapah­tu­masta. Ilmainen ulkoil­ma­ta­pahtuma järjes­tetään perjan­taina 3. helmi­kuuta. Ketkä nousevat lavalla, mitä tekoja tilai­suu­dessa esitellään? Tästä tiedo­tamme vielä myöhemmin.

Niinistön kampan­jassa suoma­laiset teot ovat olleet näyttä­västi esillä. Loppu­kam­pan­jankin ajan uusi suoma­lainen teko esitellään joka päivä!

Myös Ympäri Suomen pyörivät Café Niinistöt pitävät kampan­ja­rattaat jatku­vasti liikkeellä. Kahvi­loita on ollut auki vaali­kam­panjan aikana lähes 200 kappa­letta. Nuoret kansan­edus­tajat Sanni Grahn-Laasonen ja Lasse Männistö puolestaan kiertävät jo ensim­mäi­sellä kierrok­sella runsaasti huomiota saaneen Pahvi-Saulin kanssa Lapissa ja Kainuussa 24?26.1. Myös Café Niinistö -rekka jatkaa kierrostaan 26.1.

Unohtaa ei toki sovi satoja vapaa­eh­toisten järjes­tämiä tempauksia ympäri Suomen.

Myös ehdokas kiertää, mutta myös televi­sio­tentit sekä haastat­telut vievät paljon aikaa.

Kiertue­paikat:

Sauli Niinistö vierailee ennen toisen kierroksen äänes­tys­päivää ainakin seuraa­villa paikka­kun­nilla tämän­het­kisen tiedon mukaan. Muutokset ovat mahdol­lisia ja paikka­kun­ta­koh­tainen aikataulu tarkentuu paria päivää ennen tilai­suutta. Ajanta­saiset tiedot: www.niinisto.fi

  • TI 24.1. Oulu
  • KE 25.1. Suoma­laisen teon julkistus myöhemmin ilmoi­tet­ta­vassa paikassa
  • LA 28.1. Tampere
  • LA 28.1. Espoo
  • MA 30.1. Jyväskylä
  • PE 3.2. Lahti
  • LA 4.2. Vantaa
  • LA 4.2. Helsinki

Erityistä:

Toki loppu­kirin varalle pitää jättää myös pieniä yllätyksiä? Niistä tiedo­tamme erikseen.


Kokoomus.fi