Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sauli Niinis­tön presi­den­tin­vaa­li­kam­panja käyn­nis­tyi!

Sauli Niinis­tön presi­den­tin­vaa­li­kam­panja käyn­nis­tyi!

Julkaistu:

Suomella töissä. Idea + sisu = suoma­lai­nen teko.

Sauli Niinis­tön presi­den­tin­vaa­li­kam­panja käyn­nis­tyi tiis­taina 15.11. Niinistö kertoi Helsin­gin Café Niinis­tön avajais­ten yhtey­dessä järjes­te­tyssä tiedo­tus­ti­lai­suu­dessa kampan­jansa kärki­tee­masta ja -vies­teistä.

Niinis­tön Suomella töissä -kampan­jassa kerä­tään, julkis­te­taan ja esitel­lään suoma­lai­sia innoit­ta­neita tekoja. Ensim­mäi­senä suoma­lai­sena tekona tiedo­tus­ti­lai­suu­dessa esitel­tiin AW-Ener­gyn Wave­Rol­ler -tekno­lo­gia, jossa aalto­jen liike-ener­gia muute­taan sähköksi. Aalto­voi­mala tuot­taa puhdasta ener­giaa huomaa­mat­to­masti meren pohjassa.

Tämä suoma­lai­nen teko on esillä Helsin­gin Café Niinis­tössä, os. Pohjoi­sespla­nadi 27, aina siihen asti, kunnes seuraava teko julkis­te­taan.

Lue lisää uudis­tu­neilta kampan­ja­si­vuilta osoit­teesta: http://www.niinisto.fi

Saulin ajatuk­sista voit lukea hänen loka­kuussa pitä­mäs­tään linja­pu­heesta osoit­teessa: http://www.niinisto.fi/nakemyksia

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content