Sauli Niinistön presi­den­tin­vaa­li­kam­panja käynnistyi! – kokoomus.fi
MENU
Sauli Niinistön presi­den­tin­vaa­li­kam­panja käynnistyi!

Sauli Niinistön presi­den­tin­vaa­li­kam­panja käynnistyi!

Julkaistu: 15.11.2011 Uncategorized

Suomella töissä. Idea + sisu = suoma­lainen teko.

Sauli Niinistön presi­den­tin­vaa­li­kam­panja käynnistyi tiistaina 15.11. Niinistö kertoi Helsingin Café Niinistön avajaisten yhtey­dessä järjes­te­tyssä tiedo­tus­ti­lai­suu­dessa kampan­jansa kärki­tee­masta ja -viesteistä.

Niinistön Suomella töissä -kampan­jassa kerätään, julkis­tetaan ja esitellään suoma­laisia innoit­ta­neita tekoja. Ensim­mäisenä suoma­laisena tekona tiedo­tus­ti­lai­suu­dessa esiteltiin AW-Energyn WaveRoller -tekno­logia, jossa aaltojen liike-energia muutetaan sähköksi. Aalto­voimala tuottaa puhdasta energiaa huomaa­mat­to­masti meren pohjassa.

Tämä suoma­lainen teko on esillä Helsingin Café Niinis­tössä, os. Pohjoi­sesplanadi 27, aina siihen asti, kunnes seuraava teko julkis­tetaan.

Lue lisää uudis­tu­neilta kampan­ja­si­vuilta osoit­teesta: http://www.niinisto.fi

Saulin ajatuk­sista voit lukea hänen lokakuussa pitämästään linja­pu­heesta osoit­teessa: http://www.niinisto.fi/nakemyksia


Kokoomus.fi