Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Presi­dent­tieh­do­kas Sauli Niinistö Uudel­la­maalla ja Helsin­gissä 21.1.2012!

Presi­dent­tieh­do­kas Sauli Niinistö Uudel­la­maalla ja Helsin­gissä 21.1.2012!

Julkaistu:

Presi­dent­tieh­do­kas Sauli Niinistö päät­tää ensim­mäi­sen kier­rok­sen osalta vaali­kier­tu­eensa lauan­taina 21.1. Uudel­la­maalla ja Helsin­gissä. Alla tilai­suuk­sien alka­mi­sa­jat. Terve­tu­loa!

Lisäksi lauan­tai-iltana järjes­te­tään vielä kello 19 alkaen Suoma­lai­sia tekoja ja tähtiä - vaali­juhla ravin­tola Apol­lossa Helsin­gin keskus­tassa. Terve­tu­loa!

Lisä­tie­toja kaikesta kampan­jaan liit­ty­västä: http://www.niinisto.fi

OHJELMA JA AIKATAULU LAUANTAI 21.1.

10.00 Ylei­sö­ti­lai­suus Hyvin­käällä. Sauli Niinistö tavat­ta­vissa ja jutu­tet­ta­vissa Cafe Niinis­tössä. Hämeen­katu 3, Hyvin­kää

11.00 Ylei­sö­ti­lai­suus Järven­päässä. Sauli Niinistö tavat­ta­vissa ja jutu­tet­ta­vissa Järven­pään torilla. Ranta­katu 1, Järven­pää.

12.00 Ylei­sö­ti­lai­suus Tuusu­lassa. Sauli Niinistö tavat­ta­vissa ja jutu­tet­ta­vissa Marian­lin­nan park­kia­lu­eella. Hyry­län­katu 8, Tuusula.

13.15 Ylei­sö­ti­lai­suus Kannel­mäessä. Sauli Niinistö tavat­ta­vissa ja jutu­tet­ta­vissa Kannel­mäen Pris­massa. Kante­let­ta­ren­tie 1, 00420 Helsinki.

14.00 Ylei­sö­ti­lai­suus Kontu­lassa. Sauli Niinistö tavat­ta­vissa ja jutu­tet­ta­vissa Kontu­lan ostos­kes­kuk­sella. Ostos­tie 4, 00940 HELSINKI.

14.45 Ylei­sö­ti­lai­suus Itäkes­kuk­sessa. Sauli Niinistö tavat­ta­vissa ja jutu­tet­ta­vissa kult­tuu­ri­kes­kus Stoassa. Turun­lin­nan­tie 1, 00900 Helsinki.

16.00 Ylei­sö­ti­lai­suus Narink­ka­to­rilla. Sauli Niinistö tavat­ta­vissa ja jutu­tet­ta­vissa Café Niinistö rekalla.

http://www.niinisto.fi
http://www.facebook.com/niinisto

 


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content