Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Presi­dent­tieh­do­kas Sauli Niinistö Uudel­la­maalla ja Helsin­gissä 21.1.2012!

Presi­dent­tieh­do­kas Sauli Niinistö Uudel­la­maalla ja Helsin­gissä 21.1.2012!

Julkaistu:

Presi­dent­tieh­do­kas Sauli Niinistö päät­tää ensim­mäi­sen kier­rok­sen osalta vaali­kier­tu­eensa lauan­taina 21.1. Uudel­la­maalla ja Helsin­gissä. Alla tilai­suuk­sien alka­mi­sa­jat. Terve­tu­loa!

Lisäksi lauan­tai-iltana järjes­te­tään vielä kello 19 alkaen Suoma­lai­sia tekoja ja tähtiä - vaali­juhla ravin­tola Apol­lossa Helsin­gin keskus­tassa. Terve­tu­loa!

Lisä­tie­toja kaikesta kampan­jaan liit­ty­västä: http://www.niinisto.fi

OHJELMA JA AIKATAULU LAUANTAI 21.1.

10.00 Ylei­sö­ti­lai­suus Hyvin­käällä. Sauli Niinistö tavat­ta­vissa ja jutu­tet­ta­vissa Cafe Niinis­tössä. Hämeen­katu 3, Hyvin­kää

11.00 Ylei­sö­ti­lai­suus Järven­päässä. Sauli Niinistö tavat­ta­vissa ja jutu­tet­ta­vissa Järven­pään torilla. Ranta­katu 1, Järven­pää.

12.00 Ylei­sö­ti­lai­suus Tuusu­lassa. Sauli Niinistö tavat­ta­vissa ja jutu­tet­ta­vissa Marian­lin­nan park­kia­lu­eella. Hyry­län­katu 8, Tuusula.

13.15 Ylei­sö­ti­lai­suus Kannel­mäessä. Sauli Niinistö tavat­ta­vissa ja jutu­tet­ta­vissa Kannel­mäen Pris­massa. Kante­let­ta­ren­tie 1, 00420 Helsinki.

14.00 Ylei­sö­ti­lai­suus Kontu­lassa. Sauli Niinistö tavat­ta­vissa ja jutu­tet­ta­vissa Kontu­lan ostos­kes­kuk­sella. Ostos­tie 4, 00940 HELSINKI.

14.45 Ylei­sö­ti­lai­suus Itäkes­kuk­sessa. Sauli Niinistö tavat­ta­vissa ja jutu­tet­ta­vissa kult­tuu­ri­kes­kus Stoassa. Turun­lin­nan­tie 1, 00900 Helsinki.

16.00 Ylei­sö­ti­lai­suus Narink­ka­to­rilla. Sauli Niinistö tavat­ta­vissa ja jutu­tet­ta­vissa Café Niinistö rekalla.

http://www.niinisto.fi
http://www.facebook.com/niinisto

 


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content