Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / puhe

puhe

14.12.2020

Anna-Kaisa Ikonen: halli­tuk­sen esitys ei täytä sote-uudis­tuk­selle asetet­tuja tavoit­teita

Puhe, pidetty edus­kun­nassa 14.12. /​​ muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia Tällä halli­tuk­sen esit­tä­mällä maakun­ta­mal­lilla ei ratkaista sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen ongel­mia. Sillä lisä­tään

29.4.2015

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jien julki­set esiin­ty­mi­set vappuna

Eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka Mikkeli Porva­ri­vappu, Mikke­lin Kirk­ko­puisto 1.5. klo 11.00   Ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen Vappu­puhe Wahre­nin patsaalla 30.4.

14.8.2013

Katai­nen: Suomi on keskellä isoja muutos­voi­mia

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen käsit­teli suoma­lai­sen yhteis­kun­nan muutos­te­ki­jöitä avates­saan Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män kesä­ko­kouk­sen. Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män kokous alkoi 14.8. Joen­suussa ja

20.9.2012

Kataja: Kasvulla turva­taan hyvin­voin­ti­pal­ve­lut

Edus­kun­nassa aloi­tet­tiin tiis­taina valtion ensi vuoden talous­ar­vion lähe­te­kes­kus­telu. Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuo­ron pitä­nyt kansan­edus­taja Sampsa Kataja korosti puhees­saan kasvun merki­tystä hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den turvaa­mi­sessa.

17.3.2012

Jyrki Katai­nen: “Jos välit­tää, niin kantaa vastuuta.”

Jyrki Katai­sen Tampe­reella 17.3.2012 Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­päi­villä pitämä puhe.

8.2.2011

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: väli­ky­sy­mys tuloe­ro­jen kasvusta ja vero­tuk­sen raken­teesta

Väli­ky­sy­mys tuloe­ro­jen kasvusta ja vero­tuk­sen raken­teesta Ti 8.2.2011 Ryhmä­pu­heen­vuoro (10 min.) Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka Arvoisa puhe­mies, meidän polii­tik­ko­jen

3.2.2011

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: harmaan talou­den katvea­lu­eet

Harmaan talou­den katvea­lu­eet Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro 3.2.2011 (7 min) Ed. Petri Salo Arvoisa puhe­mies, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä puolus­taa rehel­listä suoma­laista yrit­tä­jyyttä ja

13.12.2010

Puheen­joh­taja Katai­nen puhui ulko­po­li­tii­kasta Atlantti-seuran kokouk­sessa 10.12.

Atlantti-seuran syys­ko­kous 10.12.2010, Asto­ria-sali, Helsinki Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen - puhut­taessa muutok­set mahdol­li­sia - Suomen ja Euroo­pan turval­li­suusym­pä­ristö muut­tuu

13.12.2010

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: Valtion vuoden 2011 talous­ar­vio­esi­tyk­sen palau­te­kes­kus­telu

Ma 13.12.2010 klo 12.00, ryhmä­pu­heen­vuoro (10 min.), kansan­edus­taja Olli Neppo­nen

8.12.2010

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: luon­non­va­ra­se­lon­teko edus­kun­nalle

Lähe­te­kes­kus­telu 8.12.2010, ryhmä­pu­heen­vuoro (5 min), edus­taja Harri Jaskari:

Skip to content