Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / presidentinvaalit

presidentinvaalit

14.11.2023

Alexan­der Stub­bin Yhdis­tävä ohjelma: Avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Alku: Maailma murrok­sessa Tasa­val­lan presi­den­tin kolme pääteh­tä­vää liit­ty­vät ulko­po­li­tiik­kaan, ylipääl­lik­kyy­teen ja arvoi­hin. Jokai­sen kohdalla asema on ansait­tava. Ulko­po­liit­ti­nen linjani on

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

6.11.2020

Poik­keus­a­jan podcast, jakso 21: Biden vai Trump? Mitä sen jälkeen? /​/​ Virk­ku­nen ja Paster­nak-Jack­son

Lotta Backlun­din vieraat euro­par­la­men­taa­rikko Henna Virk­ku­nen ja Amcha­min toimi­tus­joh­taja Alexan­dra Paster­­nak-Jack­­son käyvät läpi Yhdys­val­tain tiuk­kaa presi­dent­ti­ki­saa. Podcas­tissa pureu­du­taan myös EU:hun

6.2.2012

Takan­läm­min kiitos teille kaikille

Olen tämän neljän kuukau­den, tai oikeas­taan neljän kuukau­den ajan ennen sitä kuuden vuoden takais­ta­kin rupea­maa jaksa­nut ihme­tellä sitä, että mikä saa ihmi­set jaksa­maan tehdä tehdä työtä minun puoles­tani.

24.1.2012

Niinis­tön kampanja levit­täy­tyy ympäri Suomen

Presi­dent­tieh­do­kas Sauli Niinis­tön kampanja jatkuu erit­täin tiiviinä ja aktii­vi­sena.

20.1.2012

Presi­dent­tieh­do­kas Sauli Niinistö Uudel­la­maalla ja Helsin­gissä 21.1.2012!

Presi­dent­tieh­do­kas Sauli Niinistö päät­tää ensim­mäi­sen kier­rok­sen osalta vaali­kier­tu­eensa lauan­taina 21.1. Uudel­la­maalla ja Helsin­gissä. Alla tilai­suuk­sien alka­mi­sa­jat. Terve­tu­loa! Lisäksi lauan­­tai-iltana järjes­te­tään

15.11.2011

Sauli Niinis­tön presi­den­tin­vaa­li­kam­panja käyn­nis­tyi!

Työ teki­jäänsä kiit­tää, sano­taan. Itse asiassa myös maan pitäisi. Suomi elää ja hengit­tää suoma­lais­ten teoista. Niistä ihan pienis­tä­kin. Ne pitä­vät tasa­val­lan tulessa ? sopi­valla lämmöllä. Tekoja pitää tehdä presi­den­tin­kin. Siksipä siihen tehtä­vään sopii henkilö, joka jo jonkin aikaa on ollut Suomella töissä.

14.11.2011

Café Niinistö avataan Helsin­gissä tiis­taina 15.11.2011

Presi­dent­tieh­do­kas Sauli Niinistö vierai­lee tiis­taina 15.11. Helsin­gissä avat­ta­vassa Café Niinis­tössä, os. Pohjois-Espla­nadi 27.

28.10.2011

Presi­dent­tieh­do­kas Sauli Niinistö tavat­ta­vissa koko Suomen katta­valla kier­tu­eella

Presi­dent­tieh­do­kas Sauli Niinistö vierai­lee vuoden 2011 loppuun mennessä lähes kaikissa Suomen maakun­nissa.

23.10.2011

Sauli Niinistö Kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous 22.10.2011 presi­dent­tieh­dok­kaak­seen vara­tuo­mari Sauli Niinis­tön. Noin tuhat osal­lis­tu­jaa todisti Finlan­dia-talolla Helsin­gissä Niinis­tön yksi­mie­listä valin­taa.

Skip to content