Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Janne Sankelo

Janne Sankelo

30.11.2015

Janne Sankelo: Suomen kesto­ky­vyn raja tulee vastaan vuodessa

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo on tyyty­väi­nen EU:n ja Turkin suun­ni­tel­maan rajoit­taa Turkin kautta Euroop­paan saapu­vien pako­lais­ten määrää. ”Aidoista avun­tar­vit­si­joista tulee

21.8.2015

Kokoo­muk­sen Sankelo: Koti­rau­haa myös tuotan­to­ti­loi­hin

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo haluaa, että halli­tus­oh­jel­maan kirjattu tavoite paran­taa omai­suu­den suojaa johtaa lain­sää­dän­nön muutok­siin myös tuotan­to­ti­loi­hin kohdis­tu­vien hyök­käys­ten osalta.

12.4.2015

Kokoo­mus julkaisi keinonsa maail­man parhaan maaseu­dun luomi­seksi

Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Petteri Orpo ja Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Janne Sankelo julkis­ti­vat tänään Maail­man paras maaseutu -pamfle­tin, jolla halu­taan kehit­tää

24.11.2014

Janne Sankelo: Kannettu oppi­las ei koulussa pysy

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja ja erityi­so­pe­tuk­sen rehtori Janne Sankelo pitää hyvänä, että halli­tus päätyi peru­maan kaavail­lun oppi­vel­vol­li­suusiän nosta­mi­sen ja suun­taa­maan resurs­sit niiden

15.10.2014

Sankelo: Vapaa­eh­toi­suus avain­sana soiden­suo­je­lussa

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo pitää hyvänä, että ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen on päät­tä­nyt selvit­tää mahdol­li­suu­det vapaa­eh­toi­seen soiden­suo­je­luun. “On hienoa, että minis­teri

13.10.2014

Sankelo: Ihmis­ten holhoa­mi­sella oltava raja

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Janne Sankelo kummas­te­lee viikon­lop­puna synty­nyttä viski­kes­kus­te­lua. Alue­hal­lin­to­vi­rasto piti yksi­tyis­hen­ki­löi­den verk­ko­kir­joi­tuk­sia olut- ja viski­ta­pah­tu­man lait­to­mana mainon­tana. ?Ymmär­rän, että

17.10.2012

Sankelo: Kyllä koti­mai­selle lihan­tuo­tan­nolle

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo perään­kuu­lut­taa toimia koti­mai­sen maata­lou­den ja lihan­tuo­tan­non hyväksi. - Ruot­sissa paljas­tu­nut huijaus, jossa ulko­mailta tuotua värjät­tyä sian­li­haa

17.6.2012

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin Henna Virk­ku­nen, Anne-Mari Viro­lai­nen ja Janne Sankelo

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Rova­nie­mellä valitsi vara­pu­heen­joh­ta­jik­seen kunta- ja hallin­to­mi­nis­teri Henna Virk­kusen, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­sen ja kansan­edus­taja Janne Sanke­lon. Virk­ku­nen ja Viro­lai­nen

Skip to content