Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sankelo: Kyllä koti­mai­selle lihan­tuo­tan­nolle

Sankelo: Kyllä koti­mai­selle lihan­tuo­tan­nolle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo perään­kuu­lut­taa toimia koti­mai­sen maata­lou­den ja lihan­tuo­tan­non hyväksi.

- Ruot­sissa paljas­tu­nut huijaus, jossa ulko­mailta tuotua värjät­tyä sian­li­haa on myyty härän­fi­leenä, on kulut­ta­jien kannalta erit­täin huoles­tut­tava tapaus. Tosin tämä muis­tut­taa osuvasti, miksi koti­mai­nen ruoan­tuo­tanto on arvo­kasta. Koti­mai­nen ruoka on puhdasta, turval­lista ja laadu­kasta, ja sitä ostaes­samme tiedämme, mitä saamme, Sankelo sanoo.

Sanke­lon mukaan Ruot­sin tapaus osoit­taa, kuinka tärkeää on huoleh­tia suoma­lai­sista tuot­ta­jista ja koti­mai­sen tuotan­non jatku­vuu­desta. Sankelo kannus­taa­kin kuntia otta­maan koti­mai­set tuot­ta­jat huomioon ruoka­han­kin­noissa. Koti­mai­nen ja lähellä tuotettu ruoka pärjää kilpai­lu­tuk­sissa, kun huomiota kiin­ni­te­tään myös laatu­kri­tee­rei­hin.

- Lähellä tuotet­tua ruokaa suosies­samme pidämme huolta oman alueemme elin­voi­mai­suu­desta ja työpai­kosta. Samalla voimme olla varmem­pia, että tuotan­nossa täyt­ty­vät niin eläin­ten hyvin­vointi- kuin ympä­ris­tö­vaa­ti­muk­set­kin. Myös meistä jokai­nen voi vaikut­taa omilla valin­noil­laan suoma­lai­sen ruoan­tuo­tan­non tule­vai­suu­teen, Sankelo toteaa.

Lisä­tie­toja: Janne Sankelo, 050 5120519

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content